Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

FUPP zaprasza jeszcze przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na dwa szkolenia dotyczące modelu wsparcia PPiO oraz wynikającej z niego praktyki poradniczej

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) zaprasza na dwa dodatkowe szkolenia dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wynikającej z niego praktyki poradniczej. Model przedstawia systemowe podejście do organizowania i świadczenia usług poradniczych oraz zalecenia jego wdrożenia, jako stałego elementu polityki państwa. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane wyniki prac zespołu składającego się z przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawa, INPRISu – Instytutu Prawa i Społeczeństwo, Instytutu Spraw Publicznych i Związku Biur Porad Obywatelskich, którzy przez ostatnie dwa lata realizowali projekt systemowy pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i województw - w tym przede m.in. przedstawicieli: ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatowych urzędów pracy, rzeczników praw konsumenta, rzeczników praw pacjenta, ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, państwowych inspekcji pracy, zakładów ubezpieczeń społecznych, czy rzecznika praw obywatelskich.

 Terminy i miejsca szkoleń:

Warszawa, 21 - 22 stycznia 2015 r., Dom Chłopa  - Hotel „Gromada”

Warszawa, 17 - 18 lutego 2015 r., Dom Chłopa – siedziba FUPP, ul. Szpitalna

W przypadku CHĘCI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH, wypełniony formularz zgłoszeniowy, deklarację oraz oświadczenie (plik do pobrania) należy wysłać w wersji elektronicznej - wypełniony komputerowo (UWAGA nie skany z podpisami!) na adres email: ana.wlodarczyk@gmail.com. Rekrutacja na szkolenia jest ciągła. W tytule wiadomości prosimy wpisać datę i miejsce preferowanego szkolenia, wraz z dopiskiem "z noclegiem" lub "bez noclegu".

 Dokumenty zostaną podpisane przez uczestników/czki w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela Asystent projektu – Anna Włodarczyk

tel.: 572 440 150, e-mail: ana.wlodarczyk@gmail.com

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

>>>ZAPROSZENIE<<<

>>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<<

Data utworzenia: 2015-05-07 11:11:40

Tagi:

Polecamy