Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

FUPP zakończyła serię 11-tu szkoleń dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się PPiO

Od listopada 2013 roku do marca 2014 roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przeprowadziłą serię 11-tu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W tym samym czasie Związek Biuro Porad Obywatelskich zorganizował i równolegle prowadził serię 10-ciu szkoleń. Wszystkie 21 spotkań poświęconych zostało modelowi wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, podczas których zaprezentowane zostały także wyniki badań, czy danych zastanych zebranych w ramach Projektu. Fundacja prowadziła szkolenia przede wszystkim dla organizatorów placówek poradniczych, ale także dla prawników i przyszłych prawników doradzających z punktach poradniczych różnych organizacji pozarządowych, Klinikach Prawa oraz sieci Biur Porad Obywatelskich. Szkolenia odbyły się kolejno w: Warszawie (16-17 XI 2013), Szczecinie (16-17 XI 2013), Wrocławiu (23-24 XI 2013), Łodzi (7-8 XII 2013), Katowicach (11-12 I 2014), Lublinie (11-12 I 2014), Rzeszowie (8-9 II 2014), Sopocie (22-23 II 2014), Białymstoku (1-2 III 2014 – tutaj ze względu na dużą liczbę zainteresowanych zorganizowane zostały dwa równoległe szkolenia) oraz Opolu (22-23 III 2014). Dwa dwuosobowe zespoły trenerskie przeszkoliły 240 osób, a prezentowana podczas spotkań problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wywołała również wiele ciekawych dyskusji i doprowadziła do sformułowania ważnych uwag dotyczących funkcjonowania przyszłego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Zdjęcia ze szkoleń dokumentujące ich przebieg, jak również krótkie notatki z ogólnymi uwagami dostępne są w zakładce Produkty. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 10:42:40

Tagi:

Polecamy