Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

FUPP zakończyła prowadzenie serii 5-ciu szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się PPiO

Od kwietnia do czerwca 2014 roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przeprowadziła serię 5-ciu szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Wszystkie 5 spotkań poświęconych zostało modelowi wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, podczas których zaprezentowane zostały także wyniki badań, czy danych zastanych zebranych w ramach Projektu. Fundacja, w ramach której działanie prowadził dwuosobowy zespół trenerek, przeszkoliła łącznie 72 osoby. Wśród osób tych znaleźli się m.in. przedstawiciele i przedstawicieli miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, czy rzecznicy konsumentów. Szkolenia odbyły się kolejno w: Warszawie (28-29 IV oraz 19-20 V), Poznaniu (26-27 V), Białymstoku (5-6 VI) oraz Krakowie (23-24 VI). Prezentowana podczas spotkań problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wywołała również wiele ciekawych dyskusji i doprowadziła do sformułowania ważnych uwag dotyczących funkcjonowania przyszłego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Krótkie notatki ze szkoleń dokumentujące ich przebieg dostępne są w zakładce Produkty. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 11:01:26

Tagi:

Polecamy