FIO 2008: wyniki konkursu

 Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 8 lipca 2008 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r.

Ocenie merytorycznej zostały poddane 1763 wnioski. Spośród nich, 833 wnioski znalazły się na liście wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie, przeznaczonych do dofinansowania. 858 wniosków znalazło się na liście wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie, niedofinansowanych, zaś 71 na liście wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie. Jeden z podmiotów zrezygnował z realizacji zadania przed rozstrzygnięciem konkursu.

Na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r., po uwzględnieniu kwoty przeznaczonej na obsługę FIO oraz zobowiązań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono 57.598.627,32 zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej dofinansował wszystkie wnioski, które zostały ocenione merytorycznie pozytywnie w zakresie 199-160 punktów. Kwotę w wysokości 172.116,00 zł, jaka pozostała w wyniku rozdysponowania kwoty globalnej, Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 5 podmiotom, których wnioski zostały ocenione na 159 punktów.

Ogółem, Minister Pracy i Polityki Społecznej rozdysponował środki w wysokości 57.598.104,25 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, w najbliższych dniach skontaktują się drogą e-mailową przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z informacją o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

POBIERZ:

1. Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach FIO 2008 [pdf 329 kB] >>>

2. Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, NIEDOFINANSOWANYCH w ramach FIO 2008 [pdf 396 kB] >>>

3. Lista wniosków ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej w ramach FIO 2008 [pdf 53 kB] >>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły