Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ewaluacja projektu

4.12.2017

Uprzejmie informujemy, że termin naboru ofert na zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+" został przedłużony do 13 grudnia 2017 r.

Data utworzenia: 2017-11-08 09:43:56 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2017-12-29 08:48:17 przez: Filip Kołodziejski

22.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że termin naboru ofert na zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+" został przedłużony do 4 grudnia 2017 r.

Celem zamówienia jest dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności w ramach projektu „Konsultacje +” .


Projekt „Konsultacje+” jest realizowany w okresie od 1.03.2017 r. do 31.03.2018 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
Głównym celem projektu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących krajowego aktu prawnego: projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, opublikowanym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich >>>

Oferty można składać do 4 grudnia br.

Data utworzenia: 2017-11-08 09:43:56 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2017-12-29 08:48:17 przez: Filip Kołodziejski

8.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+"

Celem zamówienia jest dokonanie oceny zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności w ramach projektu „Konsultacje +” .


Projekt „Konsultacje+” jest realizowany w okresie od 1.03.2017 r. do 31.03.2018 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
Głównym celem projektu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących krajowego aktu prawnego: projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym, opublikowanym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich >>>

Oferty można składać do 22 listopada br.

Data utworzenia: 2017-11-08 09:43:56 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2017-12-29 08:48:17 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy