Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

EYV 2011 Tour

Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 już we wrześniu w Warszawie!

EYV Tour 2011 stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy kraj członkowski UE będzie gościć  Tour promujący idee ERW 2011 - albo w postaci wyposażenia dostosowanego do zaproponowanej przez dany kraj lokalizacji, lub też w postaci pawilonu (namiotu), usytuowanego w ciekawej i atrakcyjnej przestrzeni miejskiej.

Pawilon ERW 201, który stanowić będzie przestrzeń spotkania, prezentacji, interakcji, wymiany pomysłów oraz debaty o wolontariacie, jest w istocie wyróżnieniem dla kraju, który go przyjmuje.

Zawita do Warszawy na okres 1-14 września 2011 r. i ustawiony zostanie na płycie głównej przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki, od strony ul. Marszałkowskiej. Jest to miejsce, które spełnia warunki dostępności zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i dla turystów.

Wspólnie z partnerami przygotowaliśmy agendę dla tego niecodziennego wydarzenia. Chcieliśmy przekazać pawilon w ręce osób, organizacji i instytucji, którzy w ramach poszczególnych dni tematycznych, będą prezentować bogactwo i różnorodność szeroko rozumianego wolontariatu w naszym kraju.

W wyniku konsultacji prowadzonych przez Departament Pożytku Publicznego ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, powstał ostateczny pomysł na to, w jaki sposób ciekawie promować wolontariat:

    DATA           DZIEŃ TEMATYCZNY                    KOORDYNATOR DNIA

1.09.2011  Integracja osób niepełnosprawnych/ BON MPiPS
2.09.2011  Wolontariat młodzieżowy/ FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 
3.09.2011 Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN
4.09.2011 Wolontariat w kulturze i sztuce/ MKiDN
5.09.2011 Wolontariat ratowniczy/ MSWiA
6.09.2011 Wolontariat przeciw patologiom społecznym/ MSWiA
7.09.2011 Wolontariat pracowniczy/ STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
8.09.2011 Wolontariat seniorów/ FEDERACJA UTW, CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH
9.09.2011 Wolontariat-służba bliĽniemu / CARITAS POLSKA
10.09.2011 Wolontariat medyczny/ FUNDACJA HOSPICYJNA
11.09.2011 Wolontariat międzynarodowy/ MSZ
12.09.2011 E-wolontariat/ FUNDACJA DOBRA SIEĆ
13.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+
14.09.2011 Wolontariat sportowy/ MSiT, GRUPA WOLONTARIAT SPORTOWY 2012+

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Europejskiego Roku Wolontariatu www.erw2011.gov.pl w zakładce EYV 2011 Tour. Zapraszamy!

W związku z przygotowaniami do obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce (ERW 2011), Departament Pożytku Publicznego (DPP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) jako departament merytorycznie odpowiedzialny za prace koordynacyjne w ramach Krajowego Organu Koordynującego dla ERW 2011 w Polsce ogłasza nabór zgłoszeń organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w „The European Year of Volunteering Tour 2011" w Polsce (EYV Tour 2011 - Pawilon ERW 2011).

EYV Tour 2011 stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy kraj członkowski UE będzie gościć EYV Tour 2011 promujący idee ERW 2011.  Pawilon ERW 2011 stanowić będzie przestrzeń spotkania, prezentacji, interakcji, wymiany pomysłów oraz debaty o wolontariacie. Przewidywany okres pobytu ERW Tour 2011 w Polsce to 1 - 14 września 2011 r. Szczegóły dotyczące EYV Tour 2011 dostępne są pod adresem http://www.eyvolunteering.eu/ w zakładce „Tour", a także w Krajowym Planie Działania dla ERW 2011 w Polsce, dostępnym pod adresem: www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/PD_ERW_2011_KSE.pdf. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr. tel.: 0-22 693 48 48.

Organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty pragnące zaprezentować się podczas pobytu Pawilonu ERW 2011 w Polsce proszone są o nadsyłanie zgłoszeń z krótkim opisem proponowanych form prezentacji z jednoczesnym przyporządkowaniem do dnia tematycznego. Spośród zgłoszeń w obrębie każdego z poszczególnych dni tematycznych zostanie wyłoniona organizacje koordynująca, która przejmie rolę wiodącą w przygotowaniach do danego dnia, pod nadzorem merytorycznym MPiPS - DPP. Jednocześnie prosimy o stosowną informację podmioty zainteresowane funkcją koordynatora dla dni tematycznych pozostających bez podmiotu koordynującego (lista poniżej).

Przewidywane dni tematyczne podczas pobytu Pawilonu ERW 2011 w Polsce:

 • e-wolontariat (Koordynator - Fundacja Moje Stypendium);
 • wolontariat ekologiczny;
 • wolontariat medyczny;
 • wolontariat międzynarodowy;
 • wolontariat młodzieżowy;
 • integracja osób niepełnosprawnych (Koordynator - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych MPiPS);
 • wolontariat pracowniczy;
 • wolontariat ratowniczy (Koordynator - Wydział Analiz i Nadzoru Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 • wolontariat seniorów;
 • wolontariat sportowy (Koordynator - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Grupa Wolontariat Sportowy 2012+);
 • wolontariat w kulturze i sztuce (Koordynator - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego);

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: Anna.Panasiuk@mpips.gov.pl do dnia 29.10.2010 r.                             


Polecamy