Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

ERW 2011 - Konkurs grantowy

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego przekazuje listy ocenionych ofert nadesłanych na otwarty konkurs ofert w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania.

WYNIKI KONKURSU >>>W pierwszym kwartale 2011 w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłosić otwarty konkurs ofert, którego celem będzie stworzenie społecznego wizerunku wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej.


Polecamy