Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

EFS 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 17 lipca br.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Spotkanie organizowane jest dla podmiotów ekonomii społecznej - w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200

Szczegółowe informacje i rejestracja: beata.kur@mrpips.gov.pl (22 461 61 38) oraz anna.moskwa@mrpips.gov.pl (22 461 61 36).

formularz zgłoszeniowy

 

Prosimy o zgłoszenia do 12 lipca br. - z podaniem osoby zgłaszającej się do udziału oraz wskazania reprezentowanego podmiotu.

Liczba miejsc ograniczona - informacja o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu zostanie przekazana najpóźniej 15 lipca br. Uwaga - uczestnikom nie zapewnia się zwrotu kosztów dojazdu.

program spotkania

Materiały:

WNIOSKI I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA

PREZENTACJA PRZYSZŁOŚĆ EKONOMII SPOŁĘCZNEJ

Data utworzenia: 2019-07-09 09:09:13 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-08-05 12:56:53 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy