Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Działania Partnerów - podsumowanie cz. II

Każdy z Partnerów w ramach Projektu, odpowiedzialny był za inne działania.

  • Lider Partnerstwa - inicjator i beneficjent projektu - Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej był przede wszystkim odpowiedzialny za zadania związane z zarządzaniem projektem, w tym organizację spotkań dwóch ciał: Rady Partnerów (głównego organu zarządzającego Projektu) oraz Komitetu Konsultacyjnego (o charakterze doradczym).
  • Głównymi zadaniami Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych było: wypracowanie (wspólnie z INPRIS) optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi; a także upowszechnienie rezultatów projektu: w mediach, poprzez organizację szkoleń i seminariów dla interesariuszy, koordynację prac nad przewodnikiem po podmiotach świadczących poradnictwo oraz nad podręcznikiem trenerskim dotyczącym metodologii poradnictwa i szkoleń.
  • Rola Instytutu Spraw Publicznych polegała przede wszystkim na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badania ilościowego i jakościowego, które umożliwiło pozyskanie danych na temat stanu, skali i sposobu funkcjonowania poradnictwa prawnego w Polsce oraz pokazało możliwości poprawy i rozwoju tego obszaru działalności społecznej.
  • Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS pracował głównie nad optymalnym modelem funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.
  • Do obowiązków Związku Biur Porad Obywatelskich należało m.in.: wypracowanie (wspólnie z INPRIS) optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi, jak również stworzenie poradnika na temat zastosowania zaprojektowanego modelu. Upowszechnianie wyników badań.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 11:06:50

Tagi:

Polecamy