Dwudziesty dziewiąty numer kwartalnika Trzeci Sektor

Zapraszamy do lektory dwudziestego dziewiatego numeru kwartalnika Trzeci sektor, który poświęcony jest aktywności obywatelskiej na wsi.

W numerze znajdują się aktykuły takie jak:

Marek Rymsza Społeczny i obywatelski potencjał polskiej wsi
 
Maria Halamska Zróżnicowanie społeczno-zawodowe wsi a postawy obywatelskie i aktywność publiczna
 
Anna Potok Program Odnowy Wsi i Program Leader jako czynniki aktywizacji obszarów wiejskich w Polsce
 
Ryszard Kamiński Stowarzyszenia rozwoju wsi prowadzące działalność edukacyjną jako nowa forma samoorganizacji i rozwiązywania lokalnych problemów
 
Wojciech Sadłoń Społeczny wymiar parafii wiejskiej w Polsce na podstawie badań statystycznych
 
Andrzej Juros,Arkadiusz Biały Sektor obywatelski na obszarach wiejskich Lubelszczyzny – w poszukiwaniu własnej tożsamości i integracji
 
Izabela Mroczkowska Małe granty – duże sprawy
 
SONDA REDAKCYJNA: Z doświadczeń działania obywatelskiego na terenach wiejskich
(uczestniczki sondy: Monika Mazurczak-Kaczmaryk, Ewa Smuk-Stratenwerth, Monika Sznajderman) .
 
Andrzej Polaszek Zbiórki publiczne – dokąd zmierzamy?
 
Marta Święcka Kalendarium zmian prawnych
 
Dagmara Pietraszek Sposoby działania w organizacji wolontariackiej na przykładzie grupy KOTYlion
 
Monika Laskowska Wolontariusz wraca z misji – co dalej?
 
Jerzy Regulski Społeczeństwo obywatelskie w państwie demokratycznym – w poszukiwaniu pojęć i definicji
 
Więcej informacji: www.kwartalnik.org.pl

Data utworzenia: 2013-10-01 12:01:28 ; data modyfikacji: 2013-10-01 12:02:12