Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Drugie spotkanie Grupy Roboczej PPIO

19 listopada 2012 r. W siedzibie INPRIS po raz drugi odbyło się spotkanie Grupy Roboczej. Członkowie Grupy prezentowali wyniki swojej pracy:

  • dokonano przeglądu rządowych dokumentów strategicznych pod kątem obecności w nich tematyki związanej z dostępem do nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
  • zaproponowano możliwe podejścia do definicji podstawowych pojęć związanych z systemem nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tj.: potrzeby prawnej, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa specjalistycznego i jego miejsca w systemie ogólnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
  • przedstawiono różne, możliwe warianty systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
  • omówiono pozytywne i negatywne konsekwencje ustanowienia centralnej instytucji, która odpowiadałaby za zarządzanie, nadzór i badanie jakości systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

oprac. INPRIS

Data utworzenia: 2015-04-30 11:55:26

Tagi:

Polecamy