Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Dokumenty do pobrania

logo FIO

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym przekazuję ankietę dla beneficjentów PO FIO. Ankietę powinny uzupełnić jedynie podmioty, które realizowały:

  • projekty dwuletnie dofinansowane w ramach PO FIO 2012
  • projekty dofinansowane w ramach PO FIO 2013.

Ankietę należy uzupełnić jedynie w wersji elektronicznej, zgodnie z instrukcją przesłaną pocztą elektroniczną do oferentów.

Ankieta Priorytet I

Ankieta Priorytet II

Ankieta Priorytet III

Ankieta Priorytet IV

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2014-02-05 11:18:55 przez: Jakub Szewczyk

 

Weksel i deklaracja wekslowa

Szanowni Państwo,

niniejszym udostępniamy wzory weksla i deklaracji wekslowej potrzebne do podpisania umów w ramach PO FIO 2013, w których kwota dofinansowania wynosi co najmniej 150 tys. zł.  Wypełniony weksel wraz z deklaracją wekslową należy wysłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Weksel >>> PDF >>> / >>> DOC >>>

Deklaracja wekslowa >>> PDF >>> / >>> DOC >>>

Przykład wypełnionego weksla wraz z instrukcją wypełniania >>> PDF >>>

Przykład wypełnionej deklaracji wekslowej wraz z instrukcją wypełniania >>> PDF >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2014-02-05 11:18:55 przez: Jakub Szewczyk

 2013.11.30

   

Dokumenty programowe / konkursowe
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 >>>PDF >>>
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 r. >>> DOC >>>     
Oferta realizacji zadania publicznego >>> DOC >>>   
Instrukcja wypełniania oferty >>> DOC >>>   
Wzory umów:
1. Umowa bez weksla >>> DOC >>> 
2. Umowa z wekslem >>> DOC >>> 
3. Umowa - oferta wspólna - bez weksla >>> DOC >>> 
4. Umowa - oferta wspólna - z wekslem >>> DOC >>> 
 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2014-02-05 11:18:55 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy