Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Debaty dot. nowej regulacji prawnej w obszarze ES

Prezentacje i raporty z debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Debaty odbyły się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zorganizowano je w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Prezentacje z poszczególnych debat:

Debata I - 9 czerwca 2020 r.

"Ekonomia społeczna i solidarna jako narzędzie aktywnej PS w obszarze włączenia społecznego - reintegracja, usługi, deinstytucjonalizacja" - Prof. Mirosław Grewiński, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka

RAPORT I

Debata II - 16 czerwca 2020 r.

Wyzwanie wobec ekonomii społecznej i solidarnej w kontekście zmian na rynku pracy - Dr hab. Ryszard Szarfenberg, Uniwersytet Warszawski

RAPORT II

Debata III - 23 czerwca 2020 r.

Centra usług społecznych - szansa na integrację i rozwój usług społecznych na poziomie lokalnym - Dr hab. Marek Rymsza, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ekonomia społeczna i solidarna w programowaniu usług społecznych. Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych - jak jest? - Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

RAPORT III

Debata IV - 7 lipca 2020 r.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym - Michał Góra, Kierownik Działu Ekonomii Społecznej w ROPs Kraków

RAPORT IV

 

Data utworzenia: 2020-07-27 15:27:27 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-07-27 15:28:17 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy