Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Co nowego?

INPRIS dziękuje za udział w Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

13.02.2015

Kongres był znakomitą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń różnych środowisk zaangażowanych w problematykę poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W trakcie Kongresu mieliśmy razem okazję uczestniczyć w sesjach plenarnych, warsztatach, targach organizacji poradniczych i pokazach filmów.

Zaproszenie do wzięcia udziału w Kongresie Poradnictwa, który odbędzie się w dniach 2-4 lutego 2015 r.

30.12.2014

Zapraszamy na Kongres Poradnictwa organizowany przez INPRIS (Instytut Prawa i Społeczeństwa) wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacjami partnerskimi - Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związkiem Biur Porad Obywatelskich.

FUPP zaprasza jeszcze przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na dwa szkolenia dotyczące modelu wsparcia PPiO oraz wynikającej z niego praktyki poradniczej

15.12.2014

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) zaprasza na dwa dodatkowe szkolenia dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wynikającej z niego praktyki poradniczej. Model przedstawia systemowe podejście do organizowania i świadczenia usług poradniczych oraz zalecenia jego wdrożenia, jako stałego elementu polityki państwa.

Ubodzy dostaną wsparcie prawne w gminie

02.10.2014

W dniu 29 września 2014 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pn. ?Ubodzy dostaną wsparcie prawne w gminie?. Przedstawione są w nich plany Ministerstwa Sprawiedliwości dot. poradnictwa prawnego.

Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP) jest już dostępna

05.08.2014

Właśnie ukazał się podręcznik metodologiczny pt. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP).

Działania Partnerów - podsumowanie cz. II

18.07.2014

Każdy z Partnerów w ramach Projektu, odpowiedzialny był za inne działania.

Realizacja Projektu zmierza ku końcowi - podsumowanie cz. I

11.07.2014

Ponieważ z końcem lipca 2014 r. zakończymy realizację Projektu warto podsumować ponad 2,5 roku pracy nad stworzeniem rozwiązań modelowych odnoszących się do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

Już wkrótce ukaże się drukiem podręcznik metodologiczny dotyczący systemu poradnicwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP).

04.07.2014

Ekspertki Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych ? dr Katarzyna Furman-Łajszczak (UW), Magdalena Klauze (UŁ), dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska (UWr), dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak (UW), dr Magdalena Olczyk (ALK) oraz dr Marta Janina Skrodzka (UwB) zakończyły w marcu 2014 r. prace nad stworzeniem monografii ? podręcznika metodologicznego, poświęconego systemowi poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

FUPP zakończyła prowadzenie serii 5-ciu szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się PPiO

30.06.2014

Od kwietnia do czerwca 2014 roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przeprowadziła serię 5-ciu szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Relacja z seminarium "E-sądy - szansa czy zagrożenie dla obywateli?" jest już dostępna na stronie partnera Projektu - Instytutu Spraw Publicznych

28.06.2014

25 czerwca bieżącego roku jeden z partnerów Projektu ? Instytut Spraw Publicznych, zorganizował i przeprowadził seminarium poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii w polskim sądownictwie.

Tagi:

Polecamy