Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Cel projektu

W Polsce działają różne podmioty, w tym organizacje pozarządowe, które posiadają wypracowane, jednolite zasady i długoletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych i obywatelskich. Funkcjonują również organizacje pozarządowe, które zajmują się propagowaniem idei szerokiego dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób niezamożnych. Razem, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, chcemy przygotować zbiór zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania oraz rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

Ponadto planujemy m.in.:

 • zwiększyć kompetencje instytucji poradniczych;
 • poszerzyć wiedzę osób niezamożnych o możliwościach i zakresie korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Jakie działania podejmiemy w ramach projektu:

 • przeprowadzimy badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce;
 • stworzymy zestaw rekomendacji , czyli model funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz przedstawimy propozycję długofalowej polityki państwa w tym zakresie;
 • poinformujemy adresatów projektu o wynikach badań poprzez zorganizowanie konferencji i seminariów;
 • nauczymy adresatów projektu działania w ramach przygotowanych rozwiązań poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń oraz opracowanie specjalistycznych publikacji;
 • poinformujemy ogół społeczeństwa o przygotowanych rozwiązaniach poprzez: naszą stronę internetową, obecność na portalach społecznościowych, kampanię społeczną.

Do kogo adresowany jest projekt:

Ze względu na swój charakter (badawczo-promocyjny) projekt adresujemy przede wszystkim do:

 • kierownictwa instytucji publicznych i niepublicznych wpierających poradnictwo prawne i obywatelskie;
 • władz gmin, powiatów i województw;
 • organizacji trzeciego sektora i instytucji działających na rzecz ruchu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
 • przedstawicieli wszystkich środowisk zawodowych, z których rekrutować się mogą osoby czynnie zaangażowanie w udzielenie porad prawnych i obywatelskich.
Data utworzenia: 2015-04-30 10:48:59

Tagi:

Polecamy