Biuletyn Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Nr 5/2021

V WYDANIE BIULETYNU OWES

Drodzy Czytelnicy,

w Bibliotece Ekonomii Społecznej i Solidarnej jest już dostępne V wydanie Biuletynu OWES 2021, a w nim piszemy o:

  • Podsumowaniu konsultacji projektu Ustawy o ekonomii społecznej – przebiegu prac nad projektem z udziałem interesariuszy.
  • Czy przedsiębiorstwo społeczne ma szansę na rozwój dzięki uczestnictwu w klastrze?
  • Jak przedsiębiorstwo społeczne prowadzi przedszkole terapeutyczne?
  • Prezentujemy zdobywców dofinansowania w konkursie „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI. EDYCJA 2021.” (Priorytet I – Usługi reintegracyjne, Priorytet II – Ścieżki reintegracji, Priorytet III – Włączenia podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych, Priorytet IV – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży).
  • Dokonujemy podsumowania przebiegu prac i wyników konkursu „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI. EDYCJA 2021.”

Zapraszamy Państwa do lektury, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej do współtworzenia biuletynu i informowania o swoich działaniach i wydarzeniach.

>>>BIULETYN do pobrania<<<

Link do Biuletyny w Bibliotece Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 

 

Data utworzenia: 2021-11-16 12:30:06 przez: Anna Moskwa