Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Biblioteka Pożytku Publicznego

Sprawozdanie z realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2014

POBIERZ PLIK>>> 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Atlas Dobrych Praktyk FIO 2014

POBIERZ PLIK>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Sprawozdanie z realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2014

 POBIERZ PLIK>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT W RAMACH KONKURSU FIO. PRZEWODNIK DLA ORGANIZACJI

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT W RAMACH KONKURSU FIO. PRZEWODNIK DLA ORGANIZACJI

 POBIERZ PLIK>>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Broszura FIO w latach 2005-2014

 

POBIERZ PLIK >>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

OBYWATELE WOBEC KRYZYSU. UŚPIENI CZY INNOWATORZY

POBIERZ PLIK >>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA LATA 2012-2013

okładka, sprawozdanie 2012-2013

POBIERZ PLIK

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

PRACOWNIK MŁODZIEZOWY W POLSCE.

Analiza obecnie sklasyfikowanych zawodów, regulacji prawnych i wypracowanych rozwiązań w innych państwach w zakresie statusu „pracownika młodzieżowego”

>>>POBIERZ PLIK<<<

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

ZAGUBIONA TOŻSAMOŚĆ. ANALIZA PORÓWNAWCZA SEKTORA POZARZĄDOWEGO W POLSCE I W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

Zagubiona tożsamość_okładka

POBIERZ PLIK

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Broszura PO FIO w latach 2005-2013

 

POBIERZ PLIK >>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w roku 2013

 

POBIERZ PLIK >>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Raport z ewaluacji Komponentu Wolontariatu Długoterminowego

raport czastkowy nr 1

raport czastkowy nr 2

raport końcowy

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w roku 2012

Sprawozdanie FIO 2012

POBIERZ PLIK>>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Broszura FIO w latach 2005-2012

POBIERZ PLIK >>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 Broszura FIO w latach 2005-2011

 

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego
- 10 lat doświadczeń.

Ku dialogowi obywatelskiemu RDPP

http://www.pozytek.gov.pl/files/Ku_dialogowi/KU_dialogowi_obywatelskiemu.pdf

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata
2010 - 2011


 

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania, rekomendacje

 POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Badanie relacji między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w wybranych krajach UE z punktu widzenia praktyków

 POBIERZ PLIK >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

 

POBIERZ CZĘŚĆ 1>>>

POBIERZ CZĘŚĆ 2>>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w roku 2011

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ>>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w roku 2010

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ>>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami non for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Indeks Jakości Współpracy

POBIERZ PUBLIKACJĘ>>>


 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego

POBIERZ PUBLIKACJĘ>>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych

POBIERZ KOMENTARZ >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Kwartalnik III sektor - W stronę partnerskiej współpracy


 POBIERZ>>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce. Projekt

 Pobierz tekst


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Konkluzje Rady UE: Rola wolontariatu w polityce społecznej

Pobierz konkluzje


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tekst ujednolicony po nowelizacji z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r.

 Ustawa

 

Pobierz


 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

ATLAS DOBRYCH PRAKTYK

Atlas Dobrych Praktyk

Pobierz


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI MECHANIZMÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 POBIERZ >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2009

 

 

 

  POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Praktyczny komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 POBIERZ KOMENTARZ >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Broszura FIO w latach 2005-2010

  POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

  1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003-2008 DO POBRANIA>>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2009 POBIERZ>>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 Transparentność w działaniach organizacji pozarządowych POBIERZ>>>
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Zakorzenienie i uspołecznienie działań organizacji pozarządowych POBIERZ>>>

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 Ocena jakości działań organizacji pozarządowych POBIERZ>>>
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok

POBIERZ [24 MB] >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 Sąsiedztwa i mikroorganizacje w polskiej przestrzeni społecznej - próba diagnozy i rekomendacje

Warszawa 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 Sprawozdanie z realizacji rezerwy celowej budżetu państwa
pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w roku 2008

Warszawa 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ [901 Kb] >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

  Trzeci sektor w Polsce i UE - Ľródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście implementacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013

Warszawa 2009


pobierz  [544 kB] >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 Diagnoza problemów funkcjonowania organizacji pożytku publicznego - raport badawczy

Warszawa 2009


POBIERZ [pdf 565 kB] >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 

FIO w liczbach

Broszura informacyjna

Departament Pożytku Publicznego

Plik do pobrania pobierz plik [8,5 MB] 

 

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 

 

1 % PODATKU na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003 - 2007

Broszura informacyjna

Departament Pożytku Publicznego

Plik do pobrania pobierz plik [4,04 MB]

 

 

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007

Departament Pożytku Publicznego

Plik do pobrania pobierz plik [ 1,04 MB] 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006

Departament Pożytku Publicznego

 Plik do pobrania pobierz plik [ 1,05 MB] 

 

 

 

 

 

  


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH
INSTYTUT POLITYKI SPOŁECZNEJ

Obszary gospodarki społecznej
Doświadczenia Partnerstwa
na Rzecz Rozwoju
Tu jest praca
POBIERZ >>>

Redakcja naukowa:
Paulina Chodyra, Ewa Leś, Małgorzata Ołdak

W a r s z a w a 2 0 0 8
 

 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17


Sprawozdanie z funkcjonowania
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za 2006 rok

Departament Pożytku Publicznego

Warszawa 2008

pobierz:
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/sprawozdanie_z_ustawy/Sprawozdanie_za_2006_r.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

 Ekspertyza "Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym" Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki (decyzja z kwietnia 2006r. ) ze środków na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagajacej badania w 2006 r.

Autorzy ekspertyzy:
Marek Rymsza - autor części 1; 4, redakcja całości tekstu,
Piotr Frączak - współautor części 2; Aneksu 1
Ryszard Skrzypiec- współautor części 2; Aneksu 1
Zbigniew Wejman - autor części 3

Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym  [277 kB] >>>

Aneks (1)        Zestawienia tabelaryczne  [88,8 kB] >>>

Aneks (2)        Bibliografia [67,8 kB] >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

  
Sprawozdanie z funkcjonowania
Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
za 2005 rok

Departament Pożytku Publicznego

Warszawa 2007
Liczba stron: 383
Format B5

pobierz plik [ 8,92 MB]

 

 

 

 

 

 

 


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

  

Sprawozdanie z funkcjonowania
Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
za okres od dnia jej wejścia w życie
do dnia 31 grudnia 2004 roku

Departament Pożytku Publicznego

Warszawa 2005
Liczba stron: 202
Format B5

 pobierz plik [MB]

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Galia Chimiak Haw individualists make sloidarity workSprawozdanie z realizacji
Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w roku 2005

Departament Pożytku Publicznego

Warszawa 2007
Liczba stron: 68
Format B5 

 

 Plik do pobrania podbierz plik [546 KB]

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Jacek Paluch - Jak przygotowac sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego "Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego"

Autor: Jacek Paluch

Warszawa 2007 
Liczba stron: 100
Format B5

Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 Plik do pobrania pobierz plik [668 KB] 

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Galia Chimiak - How individualists make solidarity work"How individualists make solidarity work"

Autor: Galia Chimiak

Warszawa 2006
Liczba stron: 330
Format B5

 Plik do pobrania pobierz plik [

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

UlotkaUlotka informacyjna: "Internetowa Baza Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego", Wydział Współpracy i Informacji  MPiPS, Warszawa 2006 r.
format A4 łamany na trzy części 

Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w formie elektronicznej przez organizacjeę pożytku publicznego. Opisane zostały również krok po kroku czynności wymagane przy zamieszczaniu plików na stronie  internetowej http://bopp.pozytek.gov.pl.   

Plik do pobrania Ulotka-cześć 1-okładka [782 KB]
Plik do pobrania Ulotka-część 2-środek [894 KB]

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Płyta CD - UstawaPłyta CD "Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Raporty z badań." Warszawa 2005.

CD zawiera:
1.   Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2004 roku.
2. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w życie Ustawy. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego "Monitoring Ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie". Redakcja: Marek Rymsza i Grzegorz Makowski. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2005.
3.  Monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Raport z badań. Stowarzyszenie KLON/JAWOR. Warszawa 2005. 
  
   pobierz plikpobierz plik ZIP [1 689 KB]

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Ulotka "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich", łamana na 3, przygotowana przez Wydział Współpracy i Dialogu.

Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, krótko opisuje obszary działania funduszu i jego cele na rok 2005.

pobierz plik  pobierz plik [92 KB]

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Ulotka "Wolontariat zagraniczny", łamana na 3, przygotowana przez Wydział Współpracy i Dialogu.
W ulotce znajdują się informacje dotyczące warunków wykonywania świadczen wolontariackich za granicą (kto może wyjechać, o co powinien zadbać wolontariusz a o co  organizacja pośrednicząca w wyjeżdzie), a także adresy internetowe organizacji zajmujących się wolontariatem zagranicznym.

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Ulotka "Zostań wolontariuszem", łamana na 3, przygotowana przez Wydział Współpracy i Dialogu.
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Wolontariat-broszura informacyjna"Wolontariat - o czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien", red. Wydział Współpracy i Dialogu", Warszawa 2004

Pobierz plikpobierz plik [2,21 MB]

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

"Wolontariat- o czym należy wiedzieć angażując wolontariusza", red. Wydział Współpracy i Dialogu, Warszawa 2004 

Pobierz plikpobierz plik [2,17 MB]

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

"Wolontariat w polskim systemie prawnym po wejściu w życie ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie", autor: Katarzyna Kołodziej, Warszawa 2004

pobierz plik  pobierz plik [134 KB]

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Komentarz do ustawy "Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" autor: Hubert Izdebski, Warszawa 2003

pobierz plik pobierz plik [496 KB]

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", Warszawa 2003

pobierz plik pobierz plik  [177 KB]

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

"Ustawa o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie w pytaniach i odpowiedziach",  autorzy:Izabella Szaniawska, Piotr Kontkiewicz, Katarzyna Kołodziej, Warszawa 2003 r.

pobierz plik  pobierz plik  [165 KB]

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

"Act of Law of April 24th 2003 on Public Benefit and Volunteer Work", Warsaw 2003

pobierz plik pobierz plik [77 KB]

pobierz plik   pobierz plik [99 KB]

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

...

"Acte de Loi du 24 avril 2003 sur les activites du bien public et du volontariat", Varsovie 2003

pobierz plik pobierz plik [166 KB]

pobierz plik   pobierz plik [61 KB]

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

"ЗАКОН от 24 апреля 2003 г. о деятельности общественной пользы и волонтерстве", Варшавa 2005

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:38:17

Tagi:

Polecamy