Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Biblioteka Ekonomii Społecznej

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

 

Atlas dobrych praktyk_okładka

Atlas dobrych praktyk pn. "Skuteczne działania w zakresie edukacji i upowszechniania ekonomii społecznej"
(publikacja powstała w ramach partnerskiego projektu: "System partypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

 

Komentarz_ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym - komentarz  <<< POBIERZ >>>

autorki: Aneta Stachowicz, Marta Żołędowska

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Okładka_program edukacyjny

Przedsiębiorczość społeczna dla szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji - program edukacyjny

(Program został przygotowany w ramach projektu partnerskiego: "System partypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawiera treści nauczania i propozycje grupowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII) możliwych do wykorzystania zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej z zakresu przedsiębiorczości społecznej.


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

"Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012–2013"


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

"Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015"


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

"Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)"


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

"Ustawa o spółdzielniach socjalnych - Komentarz. Wydanie II uzupełnione"

Pobierz plik>>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dokumenty rządowe i samorządowe, przykładyZachęcamy do zapoznania się z publikacją „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych”.

Publikacja została przygotowana i wydana przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach partnerskiego projektu systemowego pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, nad którym nadzór merytoryczny sprawowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Publikacja oparta została na przyjętych 5 sierpnia 2015 roku rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy JST ze spółdzielniami socjalnymi w procesie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej.

Zawarte w materiale praktyczne wskazówki oraz przydatne dokumenty mogą okazać się pomocne w praktycznym planowaniu, wdrażaniu i lepszym wykorzystaniu potencjału spółdzielczości socjalnej w zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności w oparciu o lokalne zasoby. Dokument, wskazuje metodycznie i merytorycznie ramy współpracy, które rozwinięto o praktyczne przykłady oraz przydatne dokumenty.

Jego znaczenie i oddziaływanie dotyczy także innych podmiotów ekonomii społecznej
oraz organizacji pozarządowych działających lokalnie ponieważ dzięki wprowadzeniu świadomej polityki aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zwiększaniu dostępności usług użyteczności publicznej z wykorzystaniem potencjału ekonomii społecznej można mieć istotny wpływ na wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców.

Pobierz publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych” w formacie:

PDF, EPUB lub MOBI


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

MIEJSCE, ROLA I ZNACZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W REALIZACJI CELU 9 W RPO NA LATA 2014-2020.

Wspólna Sprawa

POBIERZ PLIK


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Wspólna Sprawa - Antologia tekstów spółdzielczych.

Wspólna Sprawa

POBIERZ PLIK


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

POBIERZ PROGRAM >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionach

wspieranie rozwoju społęczństwa obywatelskiego w regionach

POBIERZ PLIK>>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Młody obywatel

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie

POBIERZ WYTYCZNE >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

 Departament Pożytku Publicznego zakończył realizację projektu „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany by we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Celem projektu „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora" było stworzenie nowatorskiego programu szkoleniowego i jego wdrożenie poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 450 beneficjentów ostatecznych - pracowników wszystkich Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy. Program zawiera m.in. zagadnienia dotyczące tworzenia i finansowania przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, dobre praktyki przedsięwzięć społecznych zrealizowanych m.in. w ramach IW EQUAL. Omówione zostały także wolontariat, zlecanie zadań z zakresu rynku pracy podmiotom niepublicznym, w tym organizacjom pozarządowym, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.

Elementem wspierającym projekt była interaktywna strona internetowa oraz telefoniczna infolinia, przeznaczone do bieżącego kształcenia i dokształcania pracowników publicznych służb zatrudnienia, zawierająca aktualne informacje, komentarze i porady w zakresie stosowania nowych usług i instrumentów w zakresie ekonomii społecznej.  W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach szkoleniowych oraz kursie e-lerningowym.

W rezultacie, w każdym powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy pojawił się specjalista z zakresu ekonomii społecznej i współpracy z trzecim sektorem. Jednocześnie projektowi towarzyszyła bogata działalność wydawnicza. W ramach projektu zostały m.in. wydane następujące publikacje (do pobrania po kliknięciu w tytuł):

  • Podmioty Ekonomii Społecznej - praktyczny przewodnik dla doradcy zawodowego (zestaw 4 broszur oraz gra):

1. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka, Rożne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej

2. Jolanta Koral, Centra Integracji Społecznej

3. Jolanta Koral, Spółdzielnie socjalne

4. Jolanta Koral, Organizacje pozarządowe

5. Jagoda Gandziarowska, Magdalena Klaus, Joanna Średnicka, Przyjacielska przysługa - gra dla doradcy zawodowego wraz z przewodnikiem


 

       


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2023-05-29 09:10:35 przez: Agnieszka Salwa

Tagi:

Polecamy