Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Strona tytułowa

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za okres 2018-2019.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

BIULETYN OWES

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

15 lecie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Zatrudnienie socjalne 2004-2009. Podsumowanie konferencji.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Katalog_strona tytułowa

Katalog dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

 

Komentarz_ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym - komentarz  <<< POBIERZ >>>

autorki: Aneta Stachowicz, Marta Żołędowska

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Okładka_program edukacyjny

Przedsiębiorczość społeczna dla szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji - program edukacyjny

(Program został przygotowany w ramach projektu partnerskiego: "System partypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawiera treści nauczania i propozycje grupowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII) możliwych do wykorzystania zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej z zakresu przedsiębiorczości społecznej.


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Okładka_Atlas_dobrych_praktyk

Atlas dobrych praktyk. Wszystko o Znaku Jakości.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Spółdzielnie jako podmioty es

Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Organizacje non profit

Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Działalność jednostek

Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem
ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Raport z badania satysfakcji klinetów OWES

Raport z badania satysfakcji klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Badanie działalności OWES

Badanie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) - analiza wyników.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Badanie potrzeb przedsiębiorstw społecznych

Badanie potrzeb przedsiębiorstw społecznych - analiza wyników.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Sprawozdanie z KKRES_2017

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) za rok 2017.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Jak włączać ES w proces rewitalizacji - okładka

 

Jak włączać ES w proces rewitalizacji?

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Sprawozdanie z Programu Współpracy 2018

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Rekomendacje_okładka

Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Budowanie powiązań

BUDOWANIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY BIZNESEM A EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

okładka ustawy o zatrudnieniu socjalnym 

USTAWA O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

KPRES_strona tytułowa

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023. Ekonomia Solidarności Społecznej.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Model_okładka

MODEL TWORZENIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych

USTWA O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH_KOMENTARZ_WYDANIE III.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Audyty i wizyty monitorujące w OWES - raport

Audyty i wizyty monitorujące w OWES - raport

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Rekomendacje_ROPS

Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

informacja o spółdzielniach socjalnych

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za okres 2016-2017

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

okladka sprawozdanie z realizacji KPRES 2016

Sprawodzanie z realizacji KPRES za rok 2016.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

"Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012–2013"


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

"Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014–2015"


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Informacja

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010 - 2011 r.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

"Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)"


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

"Ustawa o spółdzielniach socjalnych - Komentarz. Wydanie II uzupełnione"

Pobierz plik>>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dokumenty rządowe i samorządowe, przykładyZachęcamy do zapoznania się z publikacją „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych”.

Publikacja została przygotowana i wydana przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach partnerskiego projektu systemowego pn. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, nad którym nadzór merytoryczny sprawowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Publikacja oparta została na przyjętych 5 sierpnia 2015 roku rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy JST ze spółdzielniami socjalnymi w procesie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej.

Zawarte w materiale praktyczne wskazówki oraz przydatne dokumenty mogą okazać się pomocne w praktycznym planowaniu, wdrażaniu i lepszym wykorzystaniu potencjału spółdzielczości socjalnej w zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności w oparciu o lokalne zasoby. Dokument, wskazuje metodycznie i merytorycznie ramy współpracy, które rozwinięto o praktyczne przykłady oraz przydatne dokumenty.

Jego znaczenie i oddziaływanie dotyczy także innych podmiotów ekonomii społecznej
oraz organizacji pozarządowych działających lokalnie ponieważ dzięki wprowadzeniu świadomej polityki aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zwiększaniu dostępności usług użyteczności publicznej z wykorzystaniem potencjału ekonomii społecznej można mieć istotny wpływ na wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców.

Pobierz publikację „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych” w formacie:

PDF, EPUB lub MOBI


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

MIEJSCE, ROLA I ZNACZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W REALIZACJI CELU 9 W RPO NA LATA 2014-2020.

Wspólna Sprawa

POBIERZ PLIK


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Wspólna Sprawa - Antologia tekstów spółdzielczych.

Wspólna Sprawa

POBIERZ PLIK


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

POBIERZ PROGRAM >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionach

wspieranie rozwoju społęczństwa obywatelskiego w regionach

POBIERZ PLIK>>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Młody obywatel

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie

POBIERZ WYTYCZNE >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski

 Departament Pożytku Publicznego zakończył realizację projektu „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany by we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Celem projektu „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora" było stworzenie nowatorskiego programu szkoleniowego i jego wdrożenie poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 450 beneficjentów ostatecznych - pracowników wszystkich Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy. Program zawiera m.in. zagadnienia dotyczące tworzenia i finansowania przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, dobre praktyki przedsięwzięć społecznych zrealizowanych m.in. w ramach IW EQUAL. Omówione zostały także wolontariat, zlecanie zadań z zakresu rynku pracy podmiotom niepublicznym, w tym organizacjom pozarządowym, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.

Elementem wspierającym projekt była interaktywna strona internetowa oraz telefoniczna infolinia, przeznaczone do bieżącego kształcenia i dokształcania pracowników publicznych służb zatrudnienia, zawierająca aktualne informacje, komentarze i porady w zakresie stosowania nowych usług i instrumentów w zakresie ekonomii społecznej.  W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach szkoleniowych oraz kursie e-lerningowym.

W rezultacie, w każdym powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy pojawił się specjalista z zakresu ekonomii społecznej i współpracy z trzecim sektorem. Jednocześnie projektowi towarzyszyła bogata działalność wydawnicza. W ramach projektu zostały m.in. wydane następujące publikacje (do pobrania po kliknięciu w tytuł):

  • Podmioty Ekonomii Społecznej - praktyczny przewodnik dla doradcy zawodowego (zestaw 4 broszur oraz gra):

1. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka, Rożne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej

2. Jolanta Koral, Centra Integracji Społecznej

3. Jolanta Koral, Spółdzielnie socjalne

4. Jolanta Koral, Organizacje pozarządowe

5. Jagoda Gandziarowska, Magdalena Klaus, Joanna Średnicka, Przyjacielska przysługa - gra dla doradcy zawodowego wraz z przewodnikiem


 

       


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska ; data modyfikacji: 2019-11-08 15:00:39 przez: Filip Kołodziejski