Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Lider projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi, takich jak regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne oraz tryb małych zleceń.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli gmin i powiatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje nt. zasad rekrutacji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.mechanizmywspolpracy.pl

Data utworzenia: 2014-05-28 15:12:38 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2014-05-28 21:15:00 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy