Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – już są pierwsze wnioski z badań. Zapraszamy na prezentację.

16 maja (czwartek) o godz. 10.30 w warszawskiej kawiarni T-bar odbędzie się prezentacja pierwszych wniosków z ogólnopolskich badań dotyczących poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Pomimo wielu podejść nie udało się w Polsce stworzyć systemu bezpłatnej pomocy prawnej. Skutek? Ponad 80% Polaków przez ostatnie 5 lat nie korzystało z porad prawniczych, choć część z nich zetknęła się z problemami, które wymagały interwencji prawnej. Bezpłatne poradnictwo w Polsce wprawdzie istnieje, ale rozwija się niezależnie od politycznych decyzji. W stworzeniu efektywnego systemu najbardziej doskwierał dotychczas brak wiedzy. Pomysłodawcy wcześniejszych rozwiązań poruszali się po omacku, nie znając ani realnej skali problemu, oczekiwań społecznych ani możliwości jakimi dysponują instytucje publiczne i pozarządowe. Aż do teraz…

Instytut Spraw Publicznych wraz z czterema partnerami podjął się bowiem wypełnienia tej luki. 16 maja o godz. 10.30 chcielibyśmy przedstawić Wam pierwsze wnioski z naszych ogólnopolskich badań, które rzucają ciekawe światło na bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Okazało się na przykład, że 72% Polaków uważa, że to państwo powinno pokrywać koszty bezpłatnej pomocy prawnej. Obecnie tylko 15% instytucji publicznych w jakikolwiek sposób wspiera rozwój poradnictwa w Polsce.

Podczas prezentacji odpowiemy między innymi na następujące pytania:

 • Ilu Polaków w ciągu ostatnich lat miało problem prawny?
 • Do kogo Polacy zwracają się o pomoc prawną?
 • Jakie rodzaje problemów prawnych dotykają Polaków?
 • Jak Polacy oceniają uzyskaną pomoc prawną?
 • Kto zdaniem Polaków powinien mieć dostęp do poradnictwa prawego?
 • Czego Polacy oczekują po poradzie prawnej?

Dane zostaną zobrazowane infografikami.
Podczas spotkania zostanie zaprezentowana również interaktywna wyszukiwarka tzw. mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, która pozwala potrzebującym pomocy szybko odnaleźć instytucję świadczącą bezpłatne poradnictwo w ich bliskim otoczeniu. W tej chwili w bazie wyszukiwarki znajduje się ponad 5000 instytucji.

Na Państwa pytania odpowiedzą:

 • Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
 • Marcin Waszak, koordynator badań, Instytut Spraw Publicznych
 • Jacek Klauze, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
 • Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych

Badania są częścią projektu "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i jest realizowany przez Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z Instytutem Prawa i Społeczeństwa, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związkiem Biur Porad Obywatelskich oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, liderem projektu.

Oprac. ISP

Data utworzenia: 2015-05-05 13:31:44

Tagi:

Polecamy