Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Bezpłatne poradnictwo prawne - inauguracja projektu

Trzy projekty ustaw w koszu, brak realnego zainteresowania ze strony polityków, działania po omacku – tak przez ostatnie dziesięć lat próbowano w Polsce tworzyć system bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najbardziej potrzebujących. Instytut Spraw Publicznych zaprasza na inaugurację projektu, który ma na celu stworzenie fundamentów pod system bezpłatnej pomocy prawnej dla tej grupy obywateli. Inauguracja odbędzie się 25 czerwca 2012 w Warszawie.

To, co od lat w Polsce spoczywa na barkach niedofinansowanych organizacji pozarządowych, biur porad obywatelskich czy uniwersyteckich poradni prawnych w większości krajów europejskich ma umocowanie systemowe.

Rosjanie, Holendrzy, Brytyjczycy, których nie stać na korzystanie z usług zawodowych prawników mają zapewnione inne formy pomocy pozasądowej. Polacy niestety nie. Skutek – tylko 1% Polaków korzysta z profesjonalnych usług prawnych, a osoby, które dzięki bezpłatnej pomocy prawnej mogłyby polepszyć swoją sytuację, pogłębiają tylko wykluczenie społeczne.

- Obywatele mogą czuć się zdezorientowani. Z jednej strony, prezydent w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym wymienia dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej jako jeden z najważniejszych problemów wymagających rozwiązania, po czym z drugiej strony - rząd odrzuca kolejne projekty ustawy – mówi Agata Winiarska, szefująca projektowi z ramienia Instytutu Spraw Publicznych.

Czy w Polsce uda się stworzyć kompleksowy system poradnictwa prawnego? Jest na to szansa. Do 2014 ze środków unijnych przeznaczonych zostanie na ten cel osiem milionów złotych. Instytut Spraw Publicznych wraz z zainteresowanymi organizacjami, zbada jakie są realne potrzeby obywateli dotyczące poradnictwa prawnego, oceni potencjał instytucji, które mogłyby tworzyć taki system, a następnie wypracuje model, który najlepiej sprawdzi się w naszych warunkach.

- Bez takiego rozeznania wszystkie podejmowane przez rząd działania będą trafiały jak kulą w płot. W tej chwili nie mamy uporządkowanej wiedzy dotyczącej poradnictwa prawnego i obywatelskiego, nie wiemy, jaka jest jakość istniejącej infrastruktury świadczącej porady prawne, nie znamy też realnych potrzeb Polaków. Bez rozpoznania sytuacji, tworzenie jakiegokolwiek systemu to będą działania po omacku - mówi Marcin Waszak, koordynator badań w Instytucie Spraw Publicznych.

Podczas inauguracji opowiemy:

  • jakie były bariery, które przez dziesięć lat uniemożliwiły powstanie systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego w Polsce;
  • jak wygląda obecnie stan poradnictwa prawnego w Polsce;
  • czego zamierzamy się dowiedzieć, żeby stworzyć podstawy pod budowę kompleksowego i solidnego systemu bezpłatnej pomocy prawnej w naszym kraju.

Program:

10.35 Powitanie uczestników

10.40 - Agata Winiarska, koordynator projektu ze strony ISP opowie o założeniach projektu

10.50 - Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (lider projektu)

11.15 - Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych – prezentacja badań poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Żródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/781413.html

Data utworzenia: 2015-05-11 08:43:34

Tagi:

Polecamy