Baza organizacji pozarządowych, które wyraziły chęć konsultowania wypracowanych dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez MPiPS.

Uprzejmie Państwa informujemy, że w ramach prac Zespołu ds. opracowania Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi, który przygotował Program współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017, uroczyście podpisany w dniu 3 października 2014 r., przygotowana została baza z adresami mailowymi do organizacji pozarządowych, które wyrażają chęć skonsultowania wypracowanych dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez MPiPS. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), która przygotowała bazę, zamieściła ogólnodostępną informację zachęcającą do zgłaszania się przez organizacje, które chciałyby znaleźć się na liście organizacji, którym przekazywane będą dokumenty do konsultacji. Dodatkowo wysłane zostały także listy do organizacji, informujące o tworzącej się bazie.

Nadal istnieje możliwość dopisywania się do bazy przez zainteresowane organizacje.

 W ramach projektu „Synergia – Program współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” powstanie w najbliższym czasie zakładka na stronie głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi, w jednej z podzakładek zamieszczona zostanie niniejsza baza organizacji pozarządowych, która będzie na bieżąco uzupełniana.

Zachęcamy organizacje pozarządowe, które do tej pory nie wyraziły chęci otrzymywania dokumentów tworzonych przez MPiPS, do nadsyłania swoich danych (nazwy organizacji i adresu e-mail) na adres email Anny Moskway-Wysokińskiej: anna.moskwa@mpips.gov.pl

>>>Baza organizacji zainteresowanych konsultowaniem wypracowywanych przez MPiPS dokumentów<<<

Data utworzenia: 2014-10-27 13:36:37 przez: Anna Moskwa