Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Badanie diagnostyczne wszystkich podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej zarejestrowanych i funkcjonujących w Polsce w 2019 i 2020.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zleceniodawcą obecnie realizowanego badania diagnostycznego, które po raz pierwszy obejmie wszystkie podmioty reintegracji społecznej i zawodowej zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce w 2019 i w 2020 roku (w tym także te, które w 2020 roku zawiesiły działalność). Badanie jest elementem projektu pn. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, realizowanego w ramach „Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie PO WER 2.5. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Sylpo System sp. z.o.o. (lider projektu), Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy „Humanus”, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu współpracy między podmiotami świadczącymi usługi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracji społecznej, jako źródła przyszłych kadr dla realizatorów usług społecznych.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o upowszechnianie informacji o badaniu wszystkim podmiotom reintegracji społecznej oraz o wzięcie udziału w realizowanym obecnie badaniu terenowym dotyczącym diagnozy działalności podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej. Pozwoli to pogłębić wiedzę w zakresie czynników kształtujących bądź ograniczających kierunki i natężenie działań prowadzonych przez KIS i CIS.

Data utworzenia: 2020-06-02 09:18:00 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy