Apel do organizacji startujących w konkursie FIO 2014.

Departament Pożytku Publicznego – w nawiązaniu do apelu Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz spotkania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi – zwraca się do oferentów FIO o uwzględnienie w planowanych projektach, w miarę możliwości, działań pomocowych służących budowie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie (w ramach kosztów ponoszonych w Polsce).

Takie projekty mogą być traktowane preferencyjnie w oparciu o kryterium ważnego interesu publicznego na podstawie oceny strategicznej Ministra określonej w Regulaminie.

Data utworzenia: 2014-02-28 12:09:55 ; data modyfikacji: 2014-02-28 12:10:36