Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ankieta dla urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej

Instrukcja:

1. Prosimy o zebranie informacji z całego Urzędu. W związku z tym należy zebrać możliwie szybko informacje we wszystkich departamentach / wydziałach / biurach / komórkach organizacyjnych w Urzędzie. Prosimy także o wypełnienie zbiorczej ankiety za administrację zespoloną w województwie. W razie wątpliwości definicyjnych prosimy o zapoznanie się z broszurą zamieszczoną na stronie http://www.pozytek.gov.pl/ w zakładce „Monitoring ustawy 2012". Uruchomiona została także infolinia, za pomocą której udzielana jest pomoc merytoryczna i techniczna. Infolinia funkcjonuje pod numerem tel. (0-22) 661 11 84 w dniach pon.-pt. 8.00 -10.00.

2. Po zebraniu danych ze wszystkich właściwych komórek Urzędu, prosimy o stworzenie jednej zbiorczej ankiety za cały Urząd oraz osobno zbiorczej ankiety za administrację zespoloną w województwie zawierającej wszystkie zebrane informacje i wypełnienie ankiety on-line w terminie do 22.05.2013 r.

3. Aby wypełnić ankietę, proszę kliknąć TUTAJ i wpisać unikatowy login, który otrzymali Państwo w piśmie. Jeden login dotyczy informacji o Urzędzie Wojewódzkim, drugi natomiast informacji o administracji zespolonej w województwie. Prosimy więc o wypełnienie dwóch ankiet - po jednej dla każdego podmiotu.

4. Istnieje możliwość wydrukowania wypełnionej ankiety. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania pojawi się okienko „Podsumowanie odpowiedzi". Rekomendowanym sposobem wydruku jest zapisanie strony internetowej jako plik Worda i dokonanie wydruku z programie Word.

5. Ankietę w programie PDF można pobrać TUTAJ . Jednak przypominamy iż nie należy odsyłać uzupełnionej ankiety w wersji papierowej.

 

Zapraszamy do uważnej lektury instrukcji - Broszury Informacyjnej

POBIERZ >>>


Polecamy