Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ankieta dla ministerstw

Instrukcja:

1. Prosimy o zebranie informacji z całego Ministerstwa. W związku z tym należy zebrać możliwie szybko informacje we wszystkich departamentach / wydziałach / biurach / komórkach organizacyjnych w Ministerstwie. W razie wątpliwości definicyjnych prosimy o zapoznanie się z broszurą zamieszczoną na stronie http://www.pozytek.gov.pl/ w zakładce „Monitoring ustawy 2012". Uruchomiona została także infolinia, za pomocą której udzielana jest pomoc merytoryczna i techniczna. Infolinia funkcjonuje pod numerem telefonu (0-22) 661 11 84 w następujących terminach: pon-pt w godz. 8.00 - 10.00.

2. Po zebraniu danych ze wszystkich właściwych komórek Ministerstwa, prosimy o stworzenie jednej zbiorczej ankiety za całe Ministerstwo, zawierającej wszystkie zebrane informacje i wypełnienie ankiety on-line w terminie do 22.05.2013 r.

3. Aby wypełnić ankietę, proszę kliknąć TUTAJ i wpisać unikatowy login, który otrzymali Państwo w piśmie.

4. Istnieje możliwość wydrukowania wypełnionej ankiety. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania pojawi się okienko „Podsumowanie odpowiedzi". Rekomendowanym sposobem wydruku jest zapisanie strony internetowej jako plik Worda i dokonanie wydruku z programie Word.

5. Ankietę w programie PDF można pobrać TUTAJ . Jednak przypominamy iż nie należy odsyłać uzupełnionej ankiety w wersji papierowej.

 

Zapraszamy do uważnej lektury instrukcji - Broszury Informacyjnej

POBIERZ >>>


Polecamy