Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ankieta dla Beneficjentów

  

Szanowni Państwo.

Departament Pożytku Publicznego, zgodnie z §13 umowy na dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009, którą zawarli Państwo z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej prosi o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej osiągniętych wskaĽników realizacji projektu.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku podmiotom, które zakończyły realizację zadania do 30.04.2010 r. (projekty „jednoroczne" i „dwuletnie"). Pozostali Wnioskodawcy otrzymają stosowną informację w póĽniejszym terminie.

W przypadku problemów z linkiem do ankiety, który został załączony do treści maila, proszę o posłużenie się poniższym linkiem:

ANKIETA PO FIO 2009

*     *     *

Aby ułatwić Państwu wypełnianie ankiety zamieszczamy poniżej wersje papierowe formularza, adekwatne dla działań w poszczególnych priorytetach. Jednocześnie przypominamy, iż ankietę należy wypełnić tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. Informacje w tej sprawie otrzymali Państwo drogą elektroniczną. Proszimy o nie wysyłanie wersji papierwoej ankiety.:

Wzór ankiety dla projektów w Priorytecie 1

Wzór ankiety dla projektów w Priorytecie 2

Wzór ankiety dla projektów w Priorytecie 3

Wzór ankiety dla projektów w Priorytecie 4

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły

Polecamy