Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aneksy

  

Począwszy od tegorocznej edycji konkursu PO FIO, zmianie ulega formuła ubiegania się o wprowadzenie zmian w formie aneksu.

Proponowane przez Wnioskodawcę zmiany w harmonogramie i kosztorysie realizowanego zadania, -przekraczające zmiany dopuszczone zapisami umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej (DPP MPiPS) - nie póĽniej niż do dnia 15.12.2010 r. ( w przypadku projektów „jednorocznych") oraz do 15.12.2011 r. (w przypadku projektów „dwuletnich") - i ich akceptacji. Zmiany należy zgłaszać do Instytucji Zarządzającej - pismo w tej sprawie należy:

  • złożyć osobiście w Departamencie Pożytku Publicznego

lub

lub

  • wysłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

W piśmie należy opisać proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem.

W odpowiedzi na pismo - Departament Pożytku Publicznego skontaktuje się drogą mailową z daną organizacją i udzieli dostępu (tj. hasła) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO FIO 2010.

W Generatorze Wniosków Aplikacyjnych możliwa będzie modyfikacja kosztorysu bądĽ/i harmonogramu. Instytucja Zarządzająca zweryfikuje wprowadzone dane z pismem opisującym modyfikacje i po akceptacji sformułuje stosowny aneks.

Logowanie do systemu odbywać się będzie pod niżej wskazanym linkiem:

http://194.181.60.180/wniosek/login.php

Login = suma kontrolna wygenerowana podczas aplikowania do PO FIO.

Podpisane aneksy (2 szt.) zostaną przesłane do Państwa pocztą wraz z parafowanymi załącznikami (2 komplety).  Dokumenty należy podpisać, załączniki parafować.

1 egzemplarz aneksu wraz z 1 kompletem załączników prosimy odesłać do Departamentu Pożytku Publicznego.

Uwaga! Na wszelkich dokumentach prosimy o wyraĽną informację, iż zmiany dotyczą PO FIO 2010.

Polecamy