Aktualności FIO

Udostępnienie kart ocen FIO 2017

"nabór grudniowy"

logo FIO

Zachęcamy do zapoznania się z kartami ocen ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2017 - w Priorytecie 3 i 4.

Karty ocen dostępne są w Generatorze pod linkiem:

https://fio2.mpips.gov.pl/edycja8/ocenyoferty.php

Aby zapoznać się z kartami ocen należy wpisać kod wygenerowany podczas składania oferty. W razie zagubienia kodu należy skontaktować się z Departamentem Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego pisząc na adres: pozytek@mrpips.gov.pl.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2017-03-09 15:09:20 przez: Katarzyna Bączkowska ; data modyfikacji: 2017-03-23 12:20:18 przez: Katarzyna Bączkowska

Udostępnienie kart ocen FIO 2017

logo FIO

Zachęcamy do zapoznania się z kartami ocen ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2017 - w Priorytecie 1, 2 i 4 Komponent Działań Systemowych.

Karty ocen dostępne są w Generatorze pod linkiem:

https://fio2.mpips.gov.pl/edycja8/ocenyoferty.php

Aby zapoznać się z kartami ocen należy wpisać kod wygenerowany podczas składania oferty. W razie zagubienia kodu należy skontaktować się z Departamentem Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego pisząc na adres: pozytek@mrpips.gov.pl.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2017-03-09 15:09:20 przez: Katarzyna Bączkowska ; data modyfikacji: 2017-03-23 12:20:18 przez: Katarzyna Bączkowska

Termin ogłoszenia wyników FIO 2017

w Priorytecie 3 i 4


Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że ogłoszenie wyników grudniowego naboru w ramach konkursu FIO na rok 2017 (Priorytet 3, Priorytet 4) planowane jest w I połowie kwietnia 2017 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data utworzenia: 2017-03-09 15:09:20 przez: Katarzyna Bączkowska ; data modyfikacji: 2017-03-23 12:20:18 przez: Katarzyna Bączkowska

Infolinia FIO 2017

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż wszelkie informacje związane z procesem podpisywania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego z Oferentami, których projekty zostaną dofinansowane w ramach konkursu FIO 2017

udzielane są za pośrednictwem infolinii FIO:

tel. 22 693 49 70

pon-pt od godz. 10.00 do godz. 14.00. 

Infolinia FIO będzie czynna do dnia 23 marca br.

Data utworzenia: 2017-03-09 15:09:20 przez: Katarzyna Bączkowska ; data modyfikacji: 2017-03-23 12:20:18 przez: Katarzyna Bączkowska