Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Informacja podsumowująca realizację projektu

W związku z zakończeniem realizacji projektu  „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” w listopadzie 2015 r., zapraszamy do zapoznania się z jego rezultatami, m.in. dokumentacją dot. zrealizowanych wdrożeń w poszczególnych samorządach (m.in. wzory uchwał/zarządzeń w zakresie stosowania danego rozwiązania) [PRODUKTY]. Szczególnie polecamy lekturę publikacji opracowanych w ramach projektu (dot. m.in. wdrażania instrumentów współpracy finansowej JST i NGO, a także propozycjami w zakresie systemu finansowania działalności NGO w Polsce) [PUBLIKACJE], oraz analizę mapy współpracy finansowej JST z NGO [MAPA].

 

 

Konferencja „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje” Kraków, 5 listopada 2015 r.
Zapraszamy do oglądnięcia skrótu z konferencji poświęconej mechanizmom współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Więcej informacji - w zakładce Konferencja upowszechniająca

 

Publikacje dotyczące współpracy finansowanej JST z NGO
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dot. szeroko rozumianej współpracy finansowej samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi, które zostały opracowane w wyniku realizacji projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”:
- Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce
- System finansowania NGO w Polsce
- Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – PRZEWODNIK
- Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – DOŚWIADCZENIA Z WDROŻEŃ

Publikacje dostępne tutaj.

 

Konferencja „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje” Kraków, 5 listopada 2015 r.
Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej mechanizmom współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W trakcie tego wydarzenia zostaną przedstawione problemy i wyzwania związane z mechanizmami finansowania działalności pożytku publicznego, a także rekomendacje dotyczące stosowania poszczególnych instrumentów. Uczestnicy konferencji będą mogli uzyskać wiedzę na temat m.in. małych grantów, regrantingu, dotacji inwestycyjnej, pożyczek, poręczeń, inicjatywy lokalnej oraz budżetu obywatelskiego. Więcej informacji - w zakładce Konferencja upowszechniająca

 

UWAGA
Rekrutacja zamknięta w 11 miastach.
Ostatnie wolne miejsca to:

  • Kielce 23 września
  • Kraków 22 września
  • Lublin 24 września
  • Opole 23 września
  • Warszawa 29 września, 1 i 6 października

 

Jak wdrażać małe granty, inicjatywę lokalną, regranting, pożyczki, budżet partycypacyjny czy dotacje inwestycyjne?
Zapraszamy na bezpłatne spotkania prezentujące doświadczenia samorządów gminnych i powiatowych wdrażających mechanizmy współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi oraz rekomendacje dotyczące usprawnienia stosowania tych mechanizmów - więcej infomacji

 

Publikacja "Współzarządzanie publiczne"
Zachęcamy do lektury najnowszej publikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. „Współzarządzanie publiczne”. Obszerna, wielowątkowa monografia koncepcji governance w różnych obszarach życia publicznego. Książka napisana przez zespół autorów z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, której twórcą i wieloletnim kierownikiem był prof. Jerzy Hausner. Obecnym kierownikiem tego zespołu jest redaktor naukowy monografii, prof. Stanisław Mazur. Bez wątpienia mamy w tym wypadku do czynienia z ukształtowaną już szkołą nauki o gospodarce i polityce publicznej.

Więcej informacji pod linkiem: www.gap.uek.krakow.pl/index.php/publikacje

 

Zakończenie rekrutacji na wdrożenia
Informujemy, że zakończono nabór na szkolenia z zakresu współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.


Zakończenie rekrutacji na wdrożenia

Informujemy, że zakończono nabór gmin i powiatów zainteresowanych wdrożeniami nowych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń podjęto decyzję o włączeniu do programu następujących jednostek samorządu terytorialnego: lista - do pobrania

 

ZAPRASZAMY NA DWA OSTATNIE SZKOLENIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ JST-NGO!!!
GDAŃSK: 27-28 LISTOPADA 2014
ZIELONA GÓRA : 24-25 LISTOPADA 2014

Samorząd  dokonuje zgłoszenia 2 przedstawicieli urzędu oraz 1 przedstawiciela NGO.
Uczestnikom zapewnione są koszty noclegu, wyżywienia oraz zwrócone koszty podróży (na podstawie biletów, lub auta do wysokości biletu). Rekrutacji należy dokonać przez formularz online, zgłoszeń dokonuje JST.

 

Zaproszenie do udziału we wdrożeniach instrumentów współpracy finansowej JST z NGO

Informujemy, iż rozpoczęto nabór gmin i powiatów zainteresowanych wdrożeniami nowych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi. Samorządy, które wdrażać będą wybrane przez siebie instrumenty współpracy otrzymają pomoc doradczą w ich przygotowaniu i wdrożeniu, będą mogły także skorzystać z rekomendacji w zakresie stosowania tych instrumentów przygotowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Rekrutacja na wdrożenia jest realizowana w dwóch turach: I tura do 31 lipca 2014, II tura zaplanowana jest na wrzesień.

Wdrożenia będą realizowane przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod nadzorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”.

Szczegółowe informacje nt. zasad rekrutacji oraz wdrożeń znajdują się w zakładce Rekrutacja na wdrożenia.

Serdecznie zapraszamy!

 

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia nt. współpracy JST z NGO – wrzesień 2014

Informujemy, iż nadal trwa nabór przedstawicieli gmin i powiatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na wrześniowe terminy szkoleń w wybranych województwach (zgodnie z poniższych harmonogramem – do pobrania).
Bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi, takich jak regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne oraz tryb małych zleceń są organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”.
Szczegółowe informacje nt. zasad rekrutacji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w zakładce Rekrutacja na szkolenia.
Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane do 29 sierpnia 2014 r. Serdecznie zapraszamy!

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia nt. współpracy JST z NGO

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Lider projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi, takich jak regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne oraz tryb małych zleceń.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli gmin i powiatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje nt. zasad rekrutacji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w zakładce Rekrutacja na szkolenia.

Rozpoczęcie realizacji projektu

Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany wspólnie przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (lider), Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Więcej informacji nt. przedsięwzięcia można znaleźć w zakładce O projekcie.

Data utworzenia: 2016-01-19 13:22:10

Polecamy