Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Informacja o systemie STRATEG

13.11.2018

STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono w nim wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020).

Konsultacje +

02.06.2017

Monitoring ustawy

22.02.2017

Informacja o wyborze wykonawcy badania pt. Badanie wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w Polsce.

04.08.2014

W związku z zakończeniem procedury wyboru podmiotu, który przeprowadzi badanie pt. Badanie wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w Polsce, uprzejmie informuję, iż oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, a tym samym został wybrany do realizacji badania jest: Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o. o. Jednocześnie uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe i nadesłali swoje oferty.

Nabór na ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe dla trenerów

11.02.2014

Nabór na ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe dla trenerów

Nabór na eksperta/kę/tów do opracowania ekspertyz

13.12.2013

Nabór na eksperta/kę/tów do opracowania ekspertyz mających na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu

Tagi:

Polecamy