Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Posiedzenie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w dniu 17 lipca 2013 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że kolejne posiedzenie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej odbędzie 17 lipca 2013 r. w sali im. A. Bączkowskiego, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, o godz. 15.00.

Poniżej dostępne są materiały na spotkanie wraz z agendą posiedzenia.

Agenda spotkania >>>

Pakt publiczno-społeczny na rzecz zwiększenia udziału obywateli i wspólnot samorządowych w rozwoju ekonomii społecznej wpierającej działania na rzecz spójności społecznej 2020 >>>

Propozycja roboczej Grupy ds. strategicznych, działającej w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, dotycząca zamieszczenia dodatkowego zapisu w tekście Paktu publiczno-społecznego na rzecz zwiększenia udziału obywateli i wspólnot samorządowych w rozwoju ekonomii społecznej wspierającej działania na rzecz spójności społecznej 2020 >>>

Pismo przewodnie w sprawie projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej >>>

Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn

Materiały na posiedzenie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w dniu 8.10.2012 r.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej >>>

Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym aktualnie jest w trakcie prac redakcyjnych.


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn

Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej

2012.09.24

W dniu 6 września 2012 r. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. W wyniku nowelizacji przedmiotowego zarządzenia poszerzeniu uległ skład Zespołu oraz jego kompetencje.

Skład Zespołu przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa urzędu/organizacji/podmiotu

Liczba przedstawicieli

1.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

3

2.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

1

3.

Ministerstwo Finansów

1

4.

Ministerstwo Gospodarki

1

5.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1

6.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

1

7.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1

8.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1

9.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

1

10.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1

11.

Samorząd terytorialny - Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

6

12.

Związki zawodowe - Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

2

13.

Organizacje pracodawców - Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

2

14.

Jednostki naukowe

3

15.

Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

1

16.

Rada Działalności Pożytku Publicznego

2

17.

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

2

18.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

2

19.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

2

20.

Krajowa Rada Spółdzielcza

2

21.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

2

22.

Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych

2

 POBIERZ ZARZˇDZENIE >>>

 


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn

Tagi:

Polecamy