Aktualności

Monitoring współpracy z sektorem pozarządowym 2012

 

PRZEJDŹ DO ANKIETY WEDŁUG TYPU URZĘDU:

Ankieta dla Ministerstw >>>

Ankieta dla Urzędów Centralnych >>>

Ankieta dla urzędów wojewódzkich i dla adminsitracji zespolonej w województwie >>>

Ankieta dla JST >>>


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49