Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, od 30.10.2017 r. korespondencję w sprawach dotyczących organizacji pożytku publicznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego należy kierować na adres Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Adres do korespondencji:

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Dziennik podawczy:

Al. J. Ch. Szucha 14

Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15

 

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat_wk@kprm.gov.pl

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:09:16 przez: Weronika Tomaszewska

Modyfikacja bazy sprawozdań OPP

26.11.2015

Zapraszamy do składania ofert w zakresie modyfikacji formularzy sprawozdania finansowego w aplikacji System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego oraz wprowadzenia nowych funkcjonalności w Module MPiPS, a także administrowania serwerami.

Zaproszenie KSM P FIO 2014-2020

25.11.2015

Zaproszenie na spotkanie organizowane z inicjatywy członków KSM P FIO 2014-2020 dot. podsumowania dotychczasowych doświadczeń organizacji realizujących projekty w ramach Komponentu Działań Systemowych w konkursach FIO 2014, FIO 2015 i FIO 2016.

Czwarta errata do Regulaminu konkursu FIO w 2014

19.11.2015

Do Regulaminu konkursu FIO w 2014 wprowadzono zmiany dotyczące zapisów w Części B - Zasady przyznawania dotacji w Priorytecie 1 oraz w komponentach, w rozdziale I. Realizacja projektów w Priorytecie 1.

Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

19.11.2015

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Badania systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020.

Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2016

09.11.2015

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2016. Spotkania odbędą się we wszystkich województwach, organizowane są przez właściwe dla województw Urzędy Marszałkowskie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Przypomnienie o zbliżającym się drugim naborze ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)

29.10.2015

Przypominamy, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

Nabór uzupełniający ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych

28.10.2015

Departament Pożytku Publicznego informuje o naborze uzupełniającym ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych, w zakresie tematycznym 3 - Wsparcie dla organizacji realizujących projekty w zakresie działań strażniczych. Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 2 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 r. do godziny 16:15

Konferencja upowszechniająca

16.10.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Lider projektu wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszają na konferencję pn. "Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje"

Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce

09.10.2015

Zapraszamy na konferencję konsultacyjną 'Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce', która odbędzie się 21 października 2015 r.

Przewodnik dla organizacji

11.09.2015

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce przewodnik dotyczący przygotowania projektów w ramach konkursu FIO. Został on napisany przez pracowników zajmujących się FIO w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS.

Polecamy