Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, od 30.10.2017 r. korespondencję w sprawach dotyczących organizacji pożytku publicznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego należy kierować na adres Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Adres do korespondencji:

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Dziennik podawczy:

Al. J. Ch. Szucha 14

Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15

 

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat_wk@kprm.gov.pl

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2020-04-02 13:09:16 przez: Weronika Tomaszewska

Zaproszenie na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (OFESiS)

19.05.2021

Spotkania w ramach Forum będą miały formułę wideokonferencji.

Wykaz akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

04.05.2021

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadających akredytacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

28.04.2021

Zachęcamy do zapoznania się z Atlasem Ogólnopolski Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Publikacja jest podsumowaniem III edycji konkursu.

Biuletyn OWES 4/2020

27.04.2021

Zapraszamy Państwa do lektury, a Ośrodki Wsparcia do współtworzenia biuletynu i informowania o swoich działaniach i wydarzeniach.

Wyniki konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021"

01.04.2021

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu, realizowanego w ramach resortowego programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022", który wspiera podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rekomendacje dotyczących działalności placówek pobytu dziennego, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego.

29.03.2021

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Polecamy