Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Akredytacja

Tytuł projektu:

Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Realizator:

- Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej (animacji lokalnej, inkubacji podmiotów ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych), świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej poprzez wdrożenie systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES.

HARMONOGRAM WSPARCIA

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

  • Przegląd i aktualizacja standardów
  • Poprawa obsługi administracyjno- organizacyjnej procesu akredytacji
  • Skompletowanie i podnoszenie kompetencji kadry obsługującej
  • Wprowadzenie standardów kwalifikacji pracowników OWES
  • Nadzór i monitoring przestrzegania standardów przez OWES oraz realizacji audytów w OWES
  • Realizacja procesu akredytacji w OWES
  • Zapewnienie partycypacyjnej formuły zarządzania systemem akredytacji
  • Stworzenie warunków dla włączania systemu do polityki publicznej w obszarze ES

Wartość projektu: 8 197 841,88 zł

wartość dofinansowania z UE: 6 909 141, 13 zł 

Bieżące informacje dotyczące procesu akredytacji znajdują się w zakłace Akredytacja OWES 

Data utworzenia: 2018-03-05 12:21:47 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-07-15 16:06:20 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy