Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

1% podatku - aktualności

Zgodnie z art. 27a ust. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi.

Należy podkreślić, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, organizacje pożytku publicznego mogą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji zgłosić pisemne zastrzeżenie co do poprawności numerów rachunków bankowych zamieszczonych w wykazie na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

 

Wykaz OPP za 2013 rok wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (xls)

Wykaz OPP za 2013 rok wraz ze zaktualizowanymi rachunkam rachunkami bankowym (pdf)

Wykaz OPP za 2013 rok wraz ze zaktualizowanymi rachunkam rachunkami bankowym (ods)

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły ; data modyfikacji: 2013-10-04 12:53:04

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych zgłoszonymi do naczelników urzędów skarbowych do dnia 29 lutego 2012 roku.

2012.03.15

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych zgłoszonymi do naczelników urzędów skarbowych do dnia 29 lutego 2012 roku.

wykaz za 2011 r.(excel)

wykaz za 2011 r. (pdf)

wykaz za 2011 r.  (ods)

 

Informacja na temat wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok

2012.01.17

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnośnie opublikowanego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok Departament Pożytku Publicznego przedstawia podstawowe informacje dotyczące ww. wykazu:  

Informacja DPP na temat aktualnego wykazu OPP (format word)

Informacja DPP na temat aktualnego wykazu OPP (format pdf)

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych

2012.01.13

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych.

Infolinia pod numerem telefonu: 22 661 11 47 w godzinach 10.00-14.00

Pliki do pobrania

wykaz OPP uprawnionych do 1 % podatku za rok 2011.xls

wykaz OPP uprawnionych do 1 % podatku za rok 2011.ods

wykaz OPP uprawnionych do 1 % podatku za rok 2011.pdf

KOMUNIKAT DO OPP W SPRAWIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

 

Pożytek publiczny i jeden procent. Dla kogo? Dla-czego? 24 numer kwartalnika Trzeci Sektor

2011.09.01

Dwudziesty czwarty numer kwartalnika "Trzeci Sektor", poświęcony jest funkcjonowaniu jednoprocentowych odpisów podatkowych wspierających działalność pożytku publicznego prowadzoną przez podmioty społeczne.

W numerze:

Marek Rymsza Czym są alokacje jednoprocentowe w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Grzegorz Makowski Czy mechanizm jednego procentu jest publicznie pożyteczny?

Tomasz Perkowski Mechanizm jednego procentu jako "fałszywa" filantropia

Ryszard Skrzypiec Szkic do portretu organizacji pożytku publicznego

Rafał Załęski Krzyki i szepty-  znaczenie emocji i wątki edukacyjne w wybranych kampaniach reklamowych polskich organizacji pozarządowych w 2011 roku.

Marta Święcka Jeden procent- cztery punkty widzenia

Marek Rymsza Jednoprocentowe alokacje w systemie podatku dochodowego od osób prawnych: drugi  mechanizm, trzecia koncepcja

Jerzy Michałowski Społeczna stopa zwrotu z inwestycji- metoda  pomiaru efektywności przedsiębiorstwa społecznego

Anna Krajewska Kalendarium zmian prawnych

Robert Musiałkiewicz Sponsoring jako źródło finansowania organizacji pozarządowych

Karol Wittels "Lokalnie" nie znaczy "kulturalnie" - o współpracy wydziałów kultury  w dzielnicach Warszawy  z organizacjami pozarządowymi.

Barbara Fatyga Niewiele o inteligencie, niewiele  o obywatelu [Recenzja książki Piotr Werynski, Karolina Rąb, Aldona  Musiał(red.): lnteligent i obywatel (Wydawnictwo Homini, Kraków 2009)

Małgorzata Koziarek (Od)kształcenie postaw obywatelskich? Przy okrągłym stole o pożytkach edukacyjnych z mechanizmu jednego procentu.

Karolina Ciechorska-Kulesza, Radosław Kossakowski, Paweł Łuczeczko Kulturowe dziedzictwo "Solidarności"

Maria Urbaniec, Piotr Stec Prawne, ekonomiczne i  społeczne aspekty trzeciego sektora

POBIERZ ARTYKUŁ Marka Rymszy Czym są alokacje jednoprocentowe w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

PRZEJDŹ NA STRONĘ ISP>>>

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi

2011.05.17

"Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (Dz. U. 2011 r. Nr 86 poz. 474) Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie danych otrzymanych od ministra właściwego do spraw finansów publicznych publikuje wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełniony o rachunki bankowe, o których mowa w art. 27a ust. 10 (numery rachunków bankowych, których zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji pożytku publicznego) zgłoszone przez organizacje pożytku publicznego".

POBIERZ PLIK PDF>>>

POBIERZ EXCEL >>>

 

Broszura Ministerstwa Finansów dotycząca sposobu przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz OPP

2011.05.16

POBIERZ BROSZURĘ >>>>

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi przekazanymi przez OPP do US w terminie do 28.02.2011 r.

2011.03.16

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego do dnia 28.02.2011 r.

PLIK DO POBRANIA W WERSJI PDF>>>

PLIK DO POBRANIA W WERSJI EXCEL>>>

 

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz ze zaktualizowanymi numerami rachunków bankowych

2011.03.02

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi.

PLIK DO POBRANIA W WERSJI PDF>>>

PLIK DO POBRANIA W WERSJI EXCEL>>>

 

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi

2011.02.10

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 wraz z rachunkami bankowymi.

POBIERZ PLIK PDF>>>

POBIERZ PLIK EXCEL>>>

 

Kampania informacyjna portalu www.ePodatnik.pl - Liczą się cele, nie spryt!

2011.02.01

Każdy podatnik ma prawo przekazać w zeznaniu rocznym PIT 1% podatku należnego wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. W roku 2010 fiskus przekazał organizacjom pozarządowym ponad 357 milionów złotych. Coraz więcej podatników przekazuje swój 1%, nie zawsze jednak to przekazanie odbywa się w pełni świadomie.

Zdarza się, że wybierając darmowy program do rozliczeń rocznych PIT świadomie lub nieświadomie przekazujemy 1% na rzecz organizacji, która ten program udostępnia, często nie znając w ogóle celów tej organizacji. Nie każdy program do wypełniania deklaracji PIT gwarantuje przygotowanie zeznania rocznego zgodnie z przepisami, stąd warto korzystać z e-deklaracji lub z usług sprawdzonych producentów oprogramowania działających od wielu lat. Zdarza się (na szczęście rzadko), że organizacje pożytku publicznego zbierają publiczne pieniądze na bliżej nie sprecyzowane i nie zaplanowane działania, a nawet obchodzą przepisy dotyczące maksymalnych wynagrodzeń dopuszczalnych w takich organizacjach poprzez różne transakcje kapitałowe z osobami działającymi w tych organizacjach. Oddając nasz 1% PIT nie znamy z reguły sytuacji wybranej organizacji, nie czytamy sprawozdań z ich działalności.

„Walcząc o 1% dla organizacji pożytku publicznego walczyliśmy o nasze prawo do decydowania o losie publicznych pieniędzy, walczyliśmy z marnotrawieniem pieniędzy przez budżet państwowy. Przekazując 1% nie sprawdzonym organizacjom tracimy szansę na realizację społecznie użytecznych celów. Z tego właśnie powodu zaangażowaliśmy się w tym roku w prowadzenie społecznej kampanii informacyjnej „Liczą się cele, nie spryt!" - wyjaśnia Artur M. Brzeziński, redaktor naczelny serwisu ePodatnik.pl, zapraszając jednocześnie na Facebook do strony społecznościowej o tej samej nazwie.

Czy korzystamy z e-deklaracji, formularzy papierowych czy też z programu do wypełniania PITów rocznych, zawsze sprawdźmy cele organizacji, której przekazujemy 1%, przejrzyjmy jej sprawozdania za lata minione - to takie proste, są dostępne w Internecie (na stronie pozytek.gov.pl).

źródło: www.ePodatnik.pl

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 z dnia 25 stycznia 2011 r.

2011.01.27

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 z dnia 25.01.2011 r.

POBIERZ PLIK (PDF) >>>

POBIERZ PLIK (EXCEL) >>>

 

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2010 ROK

2010.12.15

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok.

POBIERZ WYKAZ>>>>>

 

MF: 1 procent - dodatkowe wyjaśnienia

2010.02.12

Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 11.02.2010 r. :

W związku z dzisiejszą publikacją Dziennika Gazety Prawnej, Ministerstwo Finansów raz jeszcze wyjaśnia:

  • Oznacza to, że jeśli pracownik Urzędu Skarbowego otrzyma zeznanie, na którym podatnik wskazał OPP nie figurującą w tzw. „słowniku OPP" systemu komputerowego POLTAX, powinien sprawdzić, czy organizacja ta figuruje w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania środków z 1 proc. podatku wg stanu na dzień 3.02.2010 r. prowadzonym przez MPiPS. Jeśli tak, pracownik US powinien przyjąć takie zeznanie, gdyż wykaz ten jest wiążącym źródłem informacji o OPP, nadrzędnym także w stosunku do systemu POLTAX.
  • Każdy 1 proc. podatku przekazany na rzecz OPP figurującej w wykazie MPiPS zostanie przekazany przez US na rzecz tej organizacji, po aktualizacji „słownika OPP" systemu komputerowego POLTAX.
  • Ministerstwo Finansów zapewnia, że opóźnienia wynikające z konieczności aktualizacji systemu POLTAX nie będą miały wpływu na terminowe przekazanie 1 proc. na rzecz OPP wskazanej w zeznaniu. Nie będą miały także wpływu na zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania.

Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalny adres jedenprocent@mf.gov.pl, pod który można zgłaszać każdy przypadek odmowy przekazania 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego znajdującą się w wykazie MPiPS.

http://mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=201967&typ=news&PortalMF=116c8f4c04ec2d4d5f1e85ec53349675

 

Wykaz OPP - aktualizacja już dziś!

2010.02.12

Z uwagi na liczne prośby organizacji pożytku publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikuje aktualizację wykazu z 3 lutego 2010 r. w dniu dzisiejszym.

 

MF: Wyjaśnienie ws. przekazywania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego

2010.02.10

Ministerstwo Finansów opublikowao natępująca infoamcję dotyczącą przekazywania 1% podatku:

"W związku z sygnałami docierającymi do Ministerstwa Finansów o zdarzających się problemach z przekazywaniem jednego procenta podatku za 2009 r. na wybrane organizacje pożytku publicznego (OPP), Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi MF z 26.01.br. dla dyrektorów izb skarbowych, pracownicy urzędów skarbowych nie mogą odmówić przekazania 1 proc. podatku organizacjom niefigurującym w tzw. „słowniku OPP" systemu komputerowego POLTAX bez wcześniejszego sprawdzenia Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania środków z 1 proc. podatku wg stanu na dzień 3.02.2010 r. Wykaz ten, prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest wiążącym źródłem informacji o OPP, nadrzędnym także w stosunku do systemu POLTAX.

Podsekretarz stanu w MF Andrzej Parafianowicz, nadzorujący pracę administracji skarbowej, spotka się jutro, tj. 10.02.br., z dyrektorami izb skarbowych i przypomni im o obowiązujących procedurach dotyczących przekazywania 1 proc. podatku.

Ponadto Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalny adres jedenprocent@mf.gov.pl. Każdy podatnik, który spotka się z odmową przekazania 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego znajdującą się w wykazie MPiPS, będzie mógł tam zgłosić problem, który zostanie wyjaśniony przez Ministerstwo Finansów."

http://mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=201735&typ=news&PortalMF=e5e35f98f14a4299696b6ec1a5c1fb1a

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły ; data modyfikacji: 2013-10-04 12:53:04

Informacja dla organizacji pożytku publicznego dotycząca 1 % podatku

2010.02.08

Podmioty ubiegające się o 1 % podatku muszą spełnić łącznie dwie przesłanki:

  1. posiadać status organizacji pożytku publicznego, oraz
  2. znaleźć się na wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych tworzony jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Finansów. Minister Sprawiedliwości na bieżąco dostarcza Ministrowi Pracy dane o uzyskaniu lub utracie statusu organizacji pożytku publicznego oraz o nazwie siedzibie i numerze KRS tych organizacji.    

Nowopowstałe organizacje pożytku publicznego obowiązane są jedynie do przesłania na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego) pocztą (lub faksem) informacji o rachunku bankowym z podpisem osób uprawnionych (wszystkich) zgodnie z KRS do reprezentacji.

Pozostałe organizacje przesyłają na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego) pocztą (lub faksem) informację o rachunku bankowym z podpisem osób uprawnionych (wszystkich) zgodnie z KRS do reprezentacji jedynie wówczas, gdy nie zgłosiły w 2009 r. w ustawowym terminie numeru rachunku bankowego do urzędu skarbowego albo w razie zmiany numeru tego rachunku.

Ponadto organizacje, które zgłosiły do rejestru przedsiębiorców działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami, i które de facto jej nie prowadzą, obowiązane są przesłać na ww. adres pocztą (lub faksem) oświadczenie podpisane przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z KRS do reprezentacji, o nie prowadzeniu powyższej wykluczającej z wykazu działalności.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych (wymienionych wyżej) informacji Minister Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco, w miarę możliwości uaktualnia wykaz i przekazuje go zgodnie z zawartym porozumieniem Ministrowi Finansów, który przekazuje go dalej Urzędom Skarbowym.

 

MF: broszura "Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?"

2010.01.26

W związku z kampanią dotycząca przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Departament Pozytku Publicznego informuje, że MInisterstwo Finansów opublikowało broszurę pod tytułem "Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?".

POBIERZ >>>

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły ; data modyfikacji: 2013-10-04 12:53:04

Informacja dotycząca oświadczeń OPP

2010.01.14

Organizacje Pożytku Publicznego, które otrzymały pismo o sygnaturze DPP-I-721/MN/09 dotyczące przesłania oświadczenia w sprawie nie prowadzenia lub prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami po nadesłaniu oświadczenia o nie prowadzeniu ww. działalności zostaną wprowadzone do wykazu Organizacji Pożytku Publicznego, a tym samym będą uprawnione do otrzymania środków z 1% podatku za rok 2009.

Poniżej przedstawiamy kody PKD, ujęte w statutach Organizacje Pożytku Publicznego, które skutkowały wykluczeniem z wykazu z dnia 30.12.2009r.

PKD 2007    
     
09 10 Z
20 13 Z
20 14 Z
20 59 Z
23 30 Z
24 66 Z
25 71 Z
26 52 Z
27 90 Z
28 61 Z
28 29 Z
28 99 Z
29 24 A
31 10 A
31 30 Z
32 11 Z
33 10 A
33 50 Z
33 20 Z
36 50 Z
36 21 Z
46 72 Z
47 77 Z
47 79 Z
47 89 Z
47 91 Z
47 99 Z
51 52 Z
52 48 C
52 61 Z
52 62 B
52 63 A
52 63 B
     
     
PKD 2004    
     
22 03  
05 10 Z
05 20 Z
06 10 Z
07 21 Z
08 92 Z
10 10 A
10 10 B
10 10 C
10 20 A
10 20 B
10 30 Z
11 01 Z
11 02 Z
11 03 Z
11 04 Z
11 05 Z
11 06 Z
11 10 A
11 10 B
11 20 Z
12 00 Z
15 91 Z
15 92 Z
15 93 Z
15 94 Z
15 95 Z
15 96 Z
15 97 Z
16 00 Z
18 20 Z
19 10 Z
19 20 Z
23 10 A
23 10 B
23 20 A
23 20 B
24 41 Z
24 46 Z
24 65 Z
26 11 Z
26 12 Z
26 20 Z
26 30 Z
26 40 Z
26 51 Z
26 60 Z
26 80 Z
27 12 Z
27 31 Z
27 41 Z
28 23 Z
30 01 Z
30 02 Z
31 20 A
32 10 Z
32 12 Z
32 20 A
32 30 A
32 40 Z
33 20 A
33 30 Z
35 21 Z
36 22 Z
40 21 Z

 

Ważna informacja w sprawie wykazu OPP

2010.01.07

Organizacje posiadające status pożytku publicznego, które zarejestrowały w KRS działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami, zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) nie zostały zamieszczone w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2009.

Organizacje pożytku publicznego, które pomimo zgłoszenia w KRS działalności gospodarczej w zakresie wykluczającym je z możliwości otrzymania 1 %, nigdy jej nie podjęły bądź jej nie prowadzą, proszone są o przesłanie na adres Departamentu Pożytku Publicznego MPIPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa, oświadczenia o nieprowadzeniu w/w działalności gospodarczej w wykluczającym je zakresie.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły ; data modyfikacji: 2013-10-04 12:53:04

Tagi:

Polecamy