DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

04.04.2019

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Zachęcamy do zapoznania się z REKOMENDACJAMI Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

15.04.2019

Spotkania dot. zmian w standardach

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprasza na warsztaty i spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące zmian w Standardach działania OWES.

08.04.2019

Wykaz akredytowanych Ośrodków Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadających akredytacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

05.04.2019

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko ds. wdrażania i monitorowania standardów akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Działania


Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl


Polecamy