• Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Młodzież Solidarna w Działaniu

Istotę Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019 stanowi kształtowanie tożsamości i solidarnych postaw społecznych młodych ludzi oraz wyposażenie młodzieży w kompetencje służące lepszemu funkcjonowaniu w rodzinie, społeczeństwie i na rynku pracy. Młodzi ludzie dorastając będą mogli przekazywać kolejnym pokoleniom pozytywne wartości, wychowywać je w duchu poszanowania godności innych ludzi, dawać przykład tego jakie znaczenie ma aktywność społeczna, czy w końcu zachęcać do angażowania się w działania na rzecz innych.

Celem Programu Młodzież Solidarna w Działaniu jest umożliwienie stworzenia przestrzeni dla aktywności młodzieży oraz stworzenie młodzieży możliwości dla prospołecznego rozwoju swojej osobowości, budowy poczucia wspólnoty, wyrażania siebie (także przez pomoc innym) oraz solidarności z innymi, szczególnie osobami potrzebującymi i starszymi.

Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:

1) wspieranie funkcjonowania w przestrzeni rodzinnej, lokalnej, umożliwiającej rozwijanie zainteresowań, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych oraz kształtowanie spójnej tożsamości,

2)      rozwijanie wolontariatu i solidarności społecznej,

3)    zwiększenie aktywności społecznej, obywatelskiej oraz uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, kulturalnym,

4)      rozwój kompetencji społecznych, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej,

5)      wspieranie młodzieżowych inicjatyw instytucjonalnych.

Tagi:


Polecamy