• Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o wydłużeniu terminu naboru partnera do projektu do 13 stycznia 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, o wydłużeniu terminu do składania zgłoszeń w odpowiedzi na otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu  mającego na celu wsparcie przeprowadzenia - w trakcie procesu legislacyjnego - pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz pozostałych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2017-2021. Termin do składania zgłoszeń zostaje wydłużony do 31 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (tj. do 13 stycznia 2017 r.)

Treść ogłoszenia


Formularz zgłoszeniowy

Tagi:


Polecamy