Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zatwierdzony skład Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

W dniu 22.05.2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził poniższy skład Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej:


1.     Krzysztof Więckiewicz, Departament Pożytku Publicznego, MPiPS
2.    Andrzej Radniecki, Departament Pożytku Publicznego, MPiPS
3.    Jolanta Okrzeja, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, MPiPS
4.    Anna Stanisławska-Brylska, Departament Wdrażania EFS, MPiPS
5.    Izabela Kaczyńska-Wasiak, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, MPiPS
6.    Tomasz Żebrowski, Departament Prawny, MPiPS
7.    Anna Bugalska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
8.    Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Gospodarki
9.    Agnieszka Waszkiewicz, Bank Gospodarstwa Krajowego
10.    Halina Misiewicz, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Dyrektor ROPS Katowice
11.    Emilia Jędrzej, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Wicedyrektor WUP Warszawa
12.    Aleksandra Andrzejewska, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, ROPS Poznań
13.    Anna Dudek-Lisowska, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, RCPS Łódź
14.    Cezary Miżejewski, Rada Działalności Pożytku Publicznego
15.    Joanna Brzozowska-Wabik,    Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
16.    Agnieszka Ścigaj, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
17.    Tomasz Mika, Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych
18.    Witold Ekielski, Konwent Klubów/Centrów Integracji Społecznej
19.    Karolina Cyran-Juraszek, ekspert niezależny
20.    Izabela Grabowska, ekspert niezależny
21.    Krzysztof Leończuk, ekspert niezależny
22.    Joanna Roczek, ekspert niezależny
23.    Piotr Stronkowski, ekspert niezależny

Data utworzenia: 2014-05-23 12:56:48 przez: Małgorzata Saracyn ; data modyfikacji: 2014-05-23 15:16:15

Tagi:

Polecamy