Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Usunięta - Organizacje posiadające status OPP

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 na dzień 15 grudnia 2014

2014.12.16

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014.


wyraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015_ods

wyraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015_pdf

wyraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015_xlsx

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 25 kwietnia 2013 r.).

Pliki do pobrania:

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (xls)

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (pdf)

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (ods)


 

Zgodnie z art. 27a ust. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy ostateczny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi.


Infolinia pod numerem telefonu: 22 661 11 47 w godzinach 10.00-15.00

Pliki do pobrania

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (xls)

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (pdf)

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (ods)


 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych zgłoszonymi do naczelników urzędów skarbowych do dnia 29 lutego 2012 roku

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych zgłoszonymi do naczelników urzędów skarbowych do dnia 31 stycznia 2012 roku

 

 Wykaz za 2011 rok (excel)

 Wykaz za 2011 rok (pdf)

 Wykaz za 2011 rok (ods)


 

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011.

Infolinia pod numerem telefonu: 22 661 11 47 w godzinach 10.00-15.00

Uwaga. W dniach od 4 do 15 stycznia infolinia czynna w godzinach 10.00-12.00 

Pliki do pobrania

Wykaz OPP uprawnionych do1% podatku za 2011 r. (818.1 KB)

Wykaz OPP uprawnionych do1% podatku za 2011 r. (273.2 KB)


Organizacje Pożytku Publicznego, które otrzymały pismo o sygnaturze DPP-I-721/MN/09 dotyczące przesłania oświadczenia w sprawie nie prowadzenia lub prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami po nadesłaniu oświadczenia o nie prowadzeniu ww. działalności zostaną wprowadzone do wykazu Organizacji Pożytku Publicznego uprawniający do otrzymania środków z 1% podatku za rok 2009.

Poniżej przedstawiamy kody PKD, ujęte w statutach Organizacje Pożytku Publicznego, które skutkowały wykluczeniem z wykazu z dnia 30.12.2009r.

PKD 2007

 

 

 

 

 

09

10

Z

20

13

Z

20

14

Z

20

59

Z

23

30

Z

24

66

Z

25

71

Z

26

52

Z

27

90

Z

28

61

Z

28

29

Z

28

99

Z

29

24

A

31

10

A

31

30

Z

32

11

Z

33

10

A

33

50

Z

33

20

Z

36

50

Z

36

21

Z

46

72

Z

47

77

Z

47

79

Z

47

89

Z

47

91

Z

47

99

Z

51

52

Z

52

48

C

52

61

Z

52

62

B

52

63

A

52

63

B

 

 

 

 

 

 

PKD 2004

 

 

 

 

 

22

03

 

05

10

Z

05

20

Z

06

10

Z

07

21

Z

08

92

Z

10

10

A

10

10

B

10

10

C

10

20

A

10

20

B

10

30

Z

11

01

Z

11

02

Z

11

03

Z

11

04

Z

11

05

Z

11

06

Z

11

10

A

11

10

B

11

20

Z

12

00

Z

15

91

Z

15

92

Z

15

93

Z

15

94

Z

15

95

Z

15

96

Z

15

97

Z

16

00

Z

18

20

Z

19

10

Z

19

20

Z

23

10

A

23

10

B

23

20

A

23

20

B

24

41

Z

24

46

Z

24

65

Z

26

11

Z

26

12

Z

26

20

Z

26

30

Z

26

40

Z

26

51

Z

26

60

Z

26

80

Z

27

12

Z

27

31

Z

27

41

Z

28

23

Z

30

01

Z

30

02

Z

31

20

A

32

10

Z

32

12

Z

32

20

A

32

30

A

32

40

Z

33

20

A

33

30

Z

35

21

Z

36

22

Z

40

21

Z


Organizacje, które są w wykazie w miejscu NR_rachunku widnieje wpis BRAK, proszę przesłać brakujące informacje o rachunku bankowym z podpisem osób upoważnionych zgodnie z KRS do reprezentacji Organizacji na adres :

Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


Organizacje posiadające status pożytku publicznego, które zarejestrowały w KRS działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami, zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póĽ. zm.) nie zostały zamieszczone w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2009.

Organizacje pożytku publicznego, które pomimo zgłoszenia w KRS działalności gospodarczej w zakresie wykluczającym je z możliwości otrzymania 1 %, nigdy jej nie podjęły bądĽ jej nie prowadzą, proszone są o przesłanie na adres Departamentu Pożytku Publicznego MPIPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa, oświadczenia o nieprowadzeniu w/w działalności gospodarczej w wykluczającym je zakresie.


30 grudnia 2009 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego. Jest to realizacja obowiązku z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na liście znalazły się organizacje, na które podatnicy będą mogli przekazywać 1 procent podatku za 2009 r.

http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268

Informacji w sprawie Wykazu udziela p. Mariola Nalazek, tel. 661 14 69.


Minister Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z treścią art.11 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr.209,poz.1316) wykona ustawowy obowiązek sporządzenia wykazu organizacji pożytku publicznego do 31 grudnia br. Wykaz ten zostanie zamieszczony i będzie aktualizowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/).

Zamieszczenie organizacji pożytku publicznego w wykazie nastąpi z urzędu w oparciu o dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Wykaz ten będzie prowadzony na bieżąco tj. uaktualniany, na podstawie danych otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości (numer KRS nazwa organizacji pożytku publicznego).Tym samym organizacje wraz z uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego zostaną zamieszczone w wykazie prowadzonym przez MPiPS. 

Organizacje pożytku publicznego, które zgodnie z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej wskazanej w KRS mają możliwość prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami, będą zobowiązane do złożenia oświadczenia do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o nie prowadzeniu, bądĽ prowadzeniu takiego rodzaju działalności.  


W Monitorze Polskim z dnia 31 grudnia 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)

Do pobrania >>> http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf

 

Obwieszczenie w wersji EXCEL do pobrania>>>>>>W związku z wątpliwościami dotyczącymi numerów KRS organizacji posiadających status pożytku publicznego,  uprzejmie informujemy, że Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazu organizacji mających status pożytku publicznego z dnia 31.12.2008 r. (Nr 96, poz. 827) zostało wydane w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości, które jest dysponentem danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym i opracowało załącznik do przedmiotowego  obwieszczenia stanowiący  wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku należnego. Jednocześnie informujemy, że z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów urzędy skarbowe nie będą mieć problemów z przekazaniem 1% podatku na rzecz wybranej organizacji posiadającej status pożytku publicznego,  nawet bez podania przez podatnika poprzedzających numer KRS zer.


Polecamy