Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

 Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych - zapraszamy do przesyłania propozycji zmian


W dniu 27 kwietnia 2016 r. minęło 10 lat od wprowadzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych, która reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Przez lata obowiązywania i stosowania przepisów ustawy, zaobserwować można rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej i społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz konsekwentny wzrost liczby podmiotów działających w tej formule. Praktyka stosowania ustawy i wynikające z niej doświadczenia przyniosły jej trzykrotną nowelizację. Do dziś trwają dyskusje dotyczące m.in. perspektyw i dalszego rozwoju modelu funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rynku  i ich trwałości, jak również dyskusje zawiązane z interpretacją oraz praktycznym stosowaniem przepisów przedmiotowej ustawy.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje rozpoczęcie prac nad kolejną  nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych.


Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem. Propozycje zmian prosimy przesyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem poniższej tabeli na adres: agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl  do dnia 29 lipca br.

 

Pobierz tabelę >>>

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 25 lipca 2016 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

Tagi:

Polecamy