Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

29.11.2018

Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Rekomendacjami.

20.11.2018

Lista przedsiębiorstw społecznych

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych. Stan na 20 listopada 2018 r., uwzględnia dane z 16 województw. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

11.12.2018

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami UZP dotyczącymi społecznych zamówień publicznych.

30.11.2018

Artykuły

Artykuł Dr hab. Bohdana Skrzypczaka "Ekonomia społeczna a solidarna - implikacje podziału ? na podstawie KPRES oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej" Zachęcamy do lektury.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy