Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Stały zespół problemowy ds. wypracowania rozwiązań systemowych pomocy i integracji społecznej

Stały zespół problemowy ds. wypracowania rozwiazań systemowych pomocy i integracji społecznej

Uchwała Nr 6 Rady Działalności Pożytku Publicznego z 22 czerwca 2004 r.

Na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431) powołuje sie stały zespół problemowy ds. wypracowania rozwiązań systemowych pomocy i integracji społecznej.

1. Zadaniem zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska rozwiązań systemowych, dotyczących pomocy i integracji społecznej.

2. W skład zespołu wchodzą:

- Krystyna Mrugalska
- Tomasz Sadowski
- Marek Masalski
- Jakub Wygnański
- Ks. Stanisław Słowik

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tagi:

Polecamy