Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Stały zespół problemowy ds. współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Stały zespół problemowy ds. współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr 7 Rady Działalności Pożytku Publicznego z 22 czerwca 2004 r.

Na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431) powołuje się stały zespół problemowy ds. współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

1. Zadaniem zespołu jest monitoring zasad i form współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz opracowanie propozycji programowych w ramach Narodowego Planu Rozwoju.

2. W skład zespołu wchodzą:

- Rafal Baniak,
- Teresa Hernik,
- Krystyna Mrugalska,
- Tomasz Sadowski,
- Ewa Kulik – Bielińska,
- Urszula Burkot,
- Andrzej Kościelny,
- Wojciech Marchlewski,
- Jakub Wygnański,
- Krzysztof Balon.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tagi:

Polecamy