Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Sprawozdania z realizacji programu

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018 – 2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując Program współpracy Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020 , ogłasza Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020 za rok 2018.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

Data utworzenia: 2017-10-13 14:03:22 ; data modyfikacji: 2019-04-26 15:35:58 przez: Katarzyna Bączkowska

Tagi:

Polecamy