Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Skład Komitetu Akredytacyjnego

Lista członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej powołanego Zarządzeniem
nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

 • przewodnicząca – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  Andżelika Wardęga – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego;
 • przedstawiciel Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu:
  Andrzej Radniecki;
 • przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu:
  Jolanta Okrzeja;
 • dwóch przedstawicieli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
   Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu:
  Anna Stanisławska-Brylska;
  Agnieszka Sztymelska-Opas;
 • przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Biura:
  Izabela Kaczyńska-Wasiak;
 • przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu:
  Tomasz Żebrowski;
 • przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego:
  Paweł Michniewicz;
 • przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki:
  Jacqueline Kacprzak;
 • przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego:
  Agnieszka Waszkiewicz;
 • czterech przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego, wyznaczonych przez ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:
  Bożena Borowiec - Dyrektor ROPS Katowice;
  Emilia Jędrej - Wicedyrektor WUP Warszawa;
  Aleksandra Andrzejewska - ROPS Poznań;
  Piotr Pietrzak - RCPS Łódź;
 • pięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, wyznaczonych po jednym przez: Radę Działalności Pożytku Publicznego, Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej:
  Cezary Miżejewski – Rada Działalności Pożytku Publicznego;
  Magdalena Klaus
  - Stała Konferencja Ekonomii Społecznej;
  ks. Jacek Dziel - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych;
  Tomasz Mika
  - Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych;
  Witold Ekielski - Konwent Centrów  Klubów Integracji Społecznej;
 • pięciu powołanych spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), w szczególności prowadzących zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej:
  Rafał Wesołowski;

  Hubert Pasiak;
  Paweł Wąsiak;
  Agata Dziubińska - Gawlik;
  Wioletta Gawrońska;
 • pięciu niezależnych zewnętrznych ekspertów specjalizujących się w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej, wyznaczanych przez Ministra na podstawie konkurencyjnego naboru:
  Karolina Cyran-Juraszek;
  Izabela Grabowska;
  Krzysztof Leończuk;
  Joanna Roczek;
  Piotr Stronkowski.

 POBIERZ

 

Data utworzenia: 2017-04-27 10:43:02 przez: Jakub Schimanek

Tagi:

Polecamy