Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Projekty systemowe DPP

Departament Pożytku Publicznego ogłasza nabór eksperta/ów do opracowania ekspertyzy mającej na celu stworzenie szczegółowych założeń przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora.

zapytanie ofertowe


 

Departament Pożytku Publicznego (DPP) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, pełni funkcję beneficjenta systemowego Poddziałania 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora
w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.

W 2008 roku departament rozpoczął realizację projektu  pt. „Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego".

Dotychczas w ramach przeprowadzonych działań powstały następujące produkty:

 Polecamy